PATH® Kurs i bruk av håndjern

Målgruppe:

Alle som benytter håndjern i sitt yrke.

Et komplett håndjernskurs som tar for seg alt du trenger å vite om påsett av håndjern.
Kurset er praktisk rettet og gir et godt grunnlag for å bære håndjern i tjeneste.

Kurset er det mest utbredte håndjernskurset i USA. PATH står for " Practical and tactical handcuffing"

Etter bestått kurs blir man sertifisert av PPCI i USA.

Antall timer: 5