Haakon

Instruktør

Haakon Gudbrandsen er utdannet lærer og prest, og har blant annet tjenestegjort for FN som feltprest i Libanon. Han er hovedinstruktør ved vårt distriktskontor i Bergen, og har vært tilknyttet Sikkerhetsakademiet siden