Hege

Instruktør

Hege Rutgersen er utdannet jurist og har undervist i juss hos Sikkerhetsakademiet siden 2010. Hun har bred erfaring både fra ombudsvirksomhet, advokatpraksis og offentlig forvaltning. Hun kjenner også godt til hverdagen til vektere etter flere år innen restaurantbransjen.