daglid leder kato stokkan

Kato

Hovedinstruktør

Kato Stokkan: Hovedinstruktør for Sikkerhetsakademiet, har lang og bred politifaglig bakgrunn innen spesialiserte arbeidsområder. Han har vært tilknyttet Beredskapstroppen, Kripos, Justisdept., og har tjenestegjort 10 år i utlandet, blant annet for FN-styrkene. Han har ledet Navigare Security siden 2011.