Ole-Vidar

Instruktør

Ole Vidar Øiseth har lang erfaring fra Narkotikaseksjonen ved Oslo Politidistrikt. Han er til daglig leder for faget Tegn og Symptomer ved Politihøgskolen. Ole Vidar har vært tilknyttet Sikkerhetsakademiet siden 2014, og gir kursdeltakere en unik kompetanse innen rus- og narkotikaproblematikken.