BEDRIFTSKURS

Det er når det virkelig gjelder at god kunnskap er viktig. Det gir trygghet for ansatte og ledelsen.

Kort oppsummering av våre bedriftskurs

Sikkerhetsakademiet kan tilby deg og din bedrift kurs i sentrale hovedemner listet nedenfor, og på forespørsel, et skreddersydd program med godt kursinnhold fra erfarne foredragsholdere. Vi har samarbeid med Navigare Security på enkelte kurs.

Sikkerhetsakademiet er godkjent av Politidirektoratet (POD) som leverandør av lovpålagt vekterutdanning. Vi har erfarne og meget kompetente instruktører, med gjennomført lovpålagt etterutdanning.  Kombinert klasseromsundervisning med nettkurs og praktiske øvelser gjør oss til et førstevalg innen vekterutdanningen.

Vi tilbyr fullstendig utdanning som inkluderer 45 timer praksis, tilgang til nettkurs, undervisningsmateriell, utdanningsforum og bøker. Vi setter opp vekterkurs i hele Norge på bestilling fra bedrifter, kontakt oss for mer informasjon.

Hovedmålet med kurset er at ordensvakter skal læres opp til å forebygge konflikter og få opplæring med sikte på å løse konflikter uten unødvendig bruk av makt.

Kurset skal gi nye ordensvakter et godt startgrunnlag, og bidra til bevisstgjøring på problemer og utfordringer man kan møte i yrket.

Etter endt kurs skal den enkelte kunne jobbe på utesteder med den selvtillit og bevissthet som trengs for å redusere skader på seg selv og gjester. De skal kunne arbeide bevisst for å forebygge vold og kunne ta ansvar i krisesituasjoner på sin arbeidsplass.

Kurset er godkjent av politiet og er godkjent i hele Norge.

Har din bedrift gode rutiner for behandling av alvorlige trusler og ved funn av uidentifiserbare gjenstander?

Gjennom vår samarbeidspartner Navigare Security AS har vi utviklet et kurs som tar for seg opptreden under mottak av trusler og ved funn av gjenstander. Opptreden ved trusselsituasjoner krever at den enkelte bedrift har etablert gode rutiner. I løpet av kurset vil ansatte med ansvar for kommunikasjon og drift lære seg samtalemetodikk, samarbeid med politiet og råd og vink om riktig fremgangsmåte.

Kursansvarlig har lang erfaring fra politiets Beredskapstropp og politiets Bombegruppe.
Kurset tilpasses bedriftens behov.

På dette kurset omsetter vi teori til praksis, og trener på konflikthåndtering, forsvars- og pågripelsesteknikker. Kurset gjennomføres i vår gymsal på Ryen, etter en kort innføring i «mindset» og juridisk rammeverk.

Kurset er nyttig for de som skal jobbe som vektere. Den enkelte må vite hvordan en skal forholde seg til lovverket. Vi går igjennom hvordan på best mulig måte en skal håndtere konflikter, og hva du må gjøre for å forsvare deg selv eller andre. Samtidig lærer du hvordan å pågripe på en mest mulig skånsom måte.

 Erfaring viser at det vil kunne ta lang tid før det er mulig å få nødvendig assistanse i en krisesituasjon. Vi utruster ditt team til å håndtere vanskelige situasjoner. Våre instruktører har erfaring fra både undervisning og utfordrende sikkerhetsarbeid, nasjonalt og internasjonalt.

Kurs i konflikthåndtering er et intensivt kvalitetskurs. Det legges vekt på praktiske og virkelighetsnære øvelser, der det veksles mellom forelesninger i klasserom, case, praktiske øvelser, refleksjoner og gruppeoppgaver. Etter endt kurs vil den enkelte deltaker være bedre skikket til å håndtere kritiske situasjoner. Kurset er i stor grad tilpasset til den enkelte bedrift, kontakt oss for mer informasjon.

Skreddersydde brannvernkurs for bedrifter, hoteller, borettslag, institusjoner, utesteder m.m.

Ønsker du brannkurs for dine ansatte? Eller tilpasset deres brannvernledere og HMS-personell? Vi tilbyr brannvernkurs tilpasset den enkelte bedrifts behov. Kurset gjennomføres i en kombinasjon av teori, praktisk brannslukning og evakueringsøvelser. I tillegg til brannvern berører kurset også førstehjelp relevant i forhold til brann- og røykskader.

Førstehjelp handler om å tørre å gjøre noe i en akutt situasjon. 

Sikkerhetsakademiet tilbyr førstehjelpskurs for bedrifter i henhold til interne HMS-retningslinjer. Gjennom god førstehjelpsundervisning skapes det trygghet på arbeidsplassen.

Sikkerhetsakademiet kan tilby skreddersydde førstehjelpskurs med erfarne instruktører for grupper, firmaer og institusjoner. Vi har HLR-dukker og nødvendig kompetanse for å gi deg den kunnskapen du trenger. Kanskje det er du​ som er med på å redde liv neste gang?

Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at alle virksomheters øverste leder skal kunne dokumentere opplæring i HMS arbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres. Gjennomgått opplæring skal kunne dokumenteres skriftlig.

Kurset gir en innføring i de viktigste aspektene i HMS-arbeidet og gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding for denne type opplæring. Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon.

Kurset kan tilpasses den enkelte bedrifts behov, og kan inkludere opplæring for HMS-ledere, verneombud, ledelse og/eller øvrige ansatte. Opplæring kan gjennomføres i våre lokaler, eller hos kunden selv.

Bli med på kurset «Trygghet gjennom verbal konflikthåndtering» og bygg selvtillit, samtidig som du lærer å bruke verbal kommunikasjon for å forhindre og/eller hindre eskalering av uønskede situasjoner.

Kurset går inn på mentale forberedelser og jobber opp mot konfliktløsning uten bruk av fysisk makt. I tillegg tar kurset for seg metoder innen stressmestring og evaluering etter hendelser.

Ved behov kan kurset inkludere fysiske øvelser innen unnvikelse og selvforsvarsteknikker.

Kurs i blødningskontroll rettet mot utelivet.

Målet med dette kurset, er å gjøre dere i stand til å redde liv og bidra til å begrense skader i langt større grad enn tidligere.

Sikkerhetsakademiet er godkjent av Politidirektoratet (POD) som leverandør av lovpålagt vekterutdanning. Vi har erfarne og meget kompetente instruktører, med gjennomført lovpålagt etterutdanning.  Kombinert klasseromsundervisning med nettkurs og praktiske øvelser gjør oss til et førstevalg innen vekterutdanningen.

Vi tilbyr fullstendig utdanning som inkluderer 45 timer praksis, tilgang til nettkurs, undervisningsmateriell, utdanningsforum og bøker. Vi setter opp vekterkurs i hele Norge på bestilling fra bedrifter, kontakt oss for mer informasjon.

Hovedmålet med kurset er at ordensvakter skal læres opp til å forebygge konflikter og få opplæring med sikte på å løse konflikter uten unødvendig bruk av makt.

Kurset skal gi nye ordensvakter et godt startgrunnlag, og bidra til bevisstgjøring på problemer og utfordringer man kan møte i yrket.

Etter endt kurs skal den enkelte kunne jobbe på utesteder med den selvtillit og bevissthet som trengs for å redusere skader på seg selv og gjester. De skal kunne arbeide bevisst for å forebygge vold og kunne ta ansvar i krisesituasjoner på sin arbeidsplass.

Kurset er godkjent av politiet og er godkjent i hele Norge.

Har din bedrift gode rutiner for behandling av alvorlige trusler og ved funn av uidentifiserbare gjenstander?

Gjennom vår samarbeidspartner Navigare Security AS har vi utviklet et kurs som tar for seg opptreden under mottak av trusler og ved funn av gjenstander. Opptreden ved trusselsituasjoner krever at den enkelte bedrift har etablert gode rutiner. I løpet av kurset vil ansatte med ansvar for kommunikasjon og drift lære seg samtalemetodikk, samarbeid med politiet og råd og vink om riktig fremgangsmåte.

Kursansvarlig har lang erfaring fra politiets Beredskapstropp og politiets Bombegruppe.
Kurset tilpasses bedriftens behov.

På dette kurset omsetter vi teori til praksis, og trener på konflikthåndtering, forsvars- og pågripelsesteknikker. Kurset gjennomføres i vår gymsal på Ryen, etter en kort innføring i «mindset» og juridisk rammeverk.

Kurset er nyttig for de som skal jobbe som vektere. Den enkelte må vite hvordan en skal forholde seg til lovverket. Vi går igjennom hvordan på best mulig måte en skal håndtere konflikter, og hva du må gjøre for å forsvare deg selv eller andre. Samtidig lærer du hvordan å pågripe på en mest mulig skånsom måte.

 Erfaring viser at det vil kunne ta lang tid før det er mulig å få nødvendig assistanse i en krisesituasjon. Vi utruster ditt team til å håndtere vanskelige situasjoner. Våre instruktører har erfaring fra både undervisning og utfordrende sikkerhetsarbeid, nasjonalt og internasjonalt.

Kurs i konflikthåndtering er et intensivt kvalitetskurs. Det legges vekt på praktiske og virkelighetsnære øvelser, der det veksles mellom forelesninger i klasserom, case, praktiske øvelser, refleksjoner og gruppeoppgaver. Etter endt kurs vil den enkelte deltaker være bedre skikket til å håndtere kritiske situasjoner. Kurset er i stor grad tilpasset til den enkelte bedrift, kontakt oss for mer informasjon.

Skreddersydde brannvernkurs for bedrifter, hoteller, borettslag, institusjoner, utesteder m.m.

Ønsker du brannkurs for dine ansatte? Eller tilpasset deres brannvernledere og HMS-personell? Vi tilbyr brannvernkurs tilpasset den enkelte bedrifts behov. Kurset gjennomføres i en kombinasjon av teori, praktisk brannslukning og evakueringsøvelser. I tillegg til brannvern berører kurset også førstehjelp relevant i forhold til brann- og røykskader.

Kurset har som formål å gjøre brannvernledere i stand til å utarbeide interne kontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon, øvelsesplanlegging og rutiner i henhold til regelverket (ny forskrift viser ikke til krav om Brannvernledere).

Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen krever at alle brannvernledere har et kompetansebevis som bekrefter at de har den nødvendige kunnskap som brannvernleder. Brannvernleder, brannansvarlig/kontakt og stedfortredere for disse roller, har alle en plikt til årlig å vedlikeholde sin kunnskap om brannsikkerhet, da de har et større ansvar ved tanke på brannsikkerheten for mottaket de har ansvaret for.

Med utgangspunkt i den nye forskriften «Forskrift om brannforebygging», er kurset delt opp følgende:
Hvordan oppstår brann? Hvordan unngå brann? Hva gjør man når brann oppstår?

Førstehjelp handler om å tørre å gjøre noe i en akutt situasjon. 

Sikkerhetsakademiet tilbyr førstehjelpskurs for bedrifter i henhold til interne HMS-retningslinjer. Gjennom god førstehjelpsundervisning skapes det trygghet på arbeidsplassen.

Sikkerhetsakademiet kan tilby skreddersydde førstehjelpskurs med erfarne instruktører for grupper, firmaer og institusjoner. Vi har HLR-dukker og nødvendig kompetanse for å gi deg den kunnskapen du trenger. Kanskje det er du​ som er med på å redde liv neste gang?

Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at alle virksomheters øverste leder skal kunne dokumentere opplæring i HMS arbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres. Gjennomgått opplæring skal kunne dokumenteres skriftlig.

Kurset gir en innføring i de viktigste aspektene i HMS-arbeidet og gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding for denne type opplæring. Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon.

Kurset kan tilpasses den enkelte bedrifts behov, og kan inkludere opplæring for HMS-ledere, verneombud, ledelse og/eller øvrige ansatte. Opplæring kan gjennomføres i våre lokaler, eller hos kunden selv.

Kurs i blødningskontroll rettet mot utelivet.

Målet med dette kurset, er å gjøre dere i stand til å redde liv og bidra til å begrense skader i langt større grad enn tidligere.

Bli med på kurset «Trygghet gjennom verbal konflikthåndtering» og bygg selvtillit, samtidig som du lærer å bruke verbal kommunikasjon for å forhindre og/eller hindre eskalering av uønskede situasjoner.

Kurset går inn på mentale forberedelser og jobber opp mot konfliktløsning uten bruk av fysisk makt. I tillegg tar kurset for seg metoder innen stressmestring og evaluering etter hendelser.

Ved behov kan kurset inkludere fysiske øvelser innen unnvikelse og selvforsvarsteknikker.

Firmaavtale

Vi tilbyr gunstige priser på vekterkurs ved tegning av firmaavtale.
Ta kontakt på telefon, mail, eller via skjemaet nedenfor.