Sikkerhetsakademiet har siden den nye vekterutdannelsen startet i 2018 uteksaminert snart to hundre vektere. Som daglig leder av selskapet ser jeg klart at den nye vekterutdannelsen er positiv på alle områder. Vi får vektere som både teoretisk og praktisk er vel forberedt, og har den nødvendige kunnskap som trenges for å operere i et stadig mer komplisert samfunn. Med det mener jeg at det kreves stadig mer av den enkelte under gjennomføring av tjenesten.

Som tidligere politimann er jeg opptatt av at vektere skal forstå hvilke begrensninger lovverket setter, rapportlære og konflikthåndtering samt at de skal ha elementære kunnskaper i trusselvurderinger. Gjennom den nye undervisningen bruker vi overkant av 15 av de lovpålagte 45 praksistimer til øvelser og trening i håndtering av situasjoner. Slik de får prøvd sine kunnskaper som gjør at den enkelte blir godt forberedt på arbeidslivet.

Konflikthåndteringen som foregår under betryggende forhold i vår gymsal gjør at den enkelte lærer seg enkle og funksjonelle teknikker som skaper trygghet og selvtillit når vekteren en dag må bruke fysisk makt for å redde seg selv eller andre ut av en situasjon. Det gjør at jeg er trygg på at vi får redusert unødvendig bruk av makt og ikke minst feil bruk av maktmidler til en minimum blant de vi utdanner. Kombinert med de juridiske fag hvor vi nå får mulighet til å gå i dybden på hva en vekter har lov til å gjøre. Fokuset her er konsentrert om pågripelse, ransaking, beslag, fersk gjerning og ferske spor som sammen reduserer risikoen for feilvurderinger.

Jeg er overbevist om at politiet vil få mulighet til en forbedret samhandling med de som i dag utdannes. Eksamen styres sentralt, noe som sikres trygge og like forutsetninger for alle. Den tidligere ordning med at eksamen ble utført lokalt åpnet for muligheter for juks og forskjellsbehandling.

Til slutt, mange er redd for å starte vekterutdanningen i dag fordi det er mye mer krevende enn tidligere. JA, den er mer krevende, men samtidig viser det at strykprosent blant de som i dag gjennomfører ligger på ca. 14% etter annen gangs eksamen noe som på nivå med den gamle ordningen.

De som går kursene i dag er motiverte og er fokusert under hele kurset. Vår undervisning er lagt opp slik at den enkelte under deler av kurset kan bruke selvstudie. Våre meget erfarne og velutdannede instruktører samhandler og motiverer, kombinert med en faglig dyktig stab gir det de gode resultat.

 

Kato Stokkan