Viktigheten av å dokumentere hendelser

I mitt forrige innlegg diskuterte jeg bruk av maktmidler samt hvordan håndtere stressituasjonen som voldelige og eller truende personer skaper for deg som vekter.  Vi tok også for oss hva du må kan gjøre for å stoppe en pågående voldshandling. Når du omsider har fått kontroll på personen varsles politiet. Det står i Straffeprosessloven at, har en person foretatt en pågripelse skal politiet varsles uten opphold.

Som tidligere politimann har jeg selv opplevd å få telefoner fra vektere og andre som har foretatt pågripelser. Noen ganger er det utfordrende å forstå hva de vil si. Pulsen er fortsatt høy, og det som sies kan virke usammenhengende og til dels rotete. Slike samtaler kan lett føre til misforståelser og at politiet feiloppfatter situasjonen. Det kan igjen kan føre til at saken blir unødvendig hauset opp. Husk også at politiet tar opp samtaler på bånd. Det betyr at det lagres. Den lagrede samtalen kan senere brukes som bevis – kanskje også mot deg!

På våre vekterkurs er vi opptatt av at vektere skal lære å formulere seg – si eller skrive ned det de ønsker på en enkel og grei måte. Har en person blitt pågrepet, og du har kontroll på situasjonen: – sett deg ned – la pulsen få hvile – tenk gjennom:

  • Når og hvor skjedde pågripelsen?
  • Hva var det som skjedde?
  • Hva var årsaken?
  • Hvorfor måtte personen pågripes?
  • Er situasjonen stabilisert?

En slik tankerekkefølge tar kanskje to minutter. Om nødvendig noterer du ned hva du har tenkt eller blitt enig med deg selv om. Du har sett for deg samtalen og funnet en form for konklusjon. Du vet målet med samtalen. Deretter er du klar til å melde fra, enten til din leder, eller du selv varsler politiet.

Når situasjonen har roet seg skal du igjen sette deg ned og skrive en hendelsesrapport.

Husk: Når du dokumenterer, beskriv det som har skjedd i en logisk rekkefølge, og spesielt hvorfor du har gjort som du har. Da er det lett for den som leser å forstå sammenhengen. Når du har gjort deg ferdig med rapporten din så les alltid gjennom den før du gir den fra deg. Du kan også la andre lese gjennom for å hjelpe deg med språket, men ikke la andre påvirke deg til å gjøre endringer du ikke er enig i eller som er feil i forhold til det du selv har opplevd.

Husk til slutt at du tar vare på bevis og gir dem til politiet. Kjenner du til bilder eller video som er tatt av andre fra hendelsen, og som viser hva som har skjedd, er det viktig at politiet får informasjonen slik at de kan danne seg et bilde av hva som har skjedd. Informasjon om vitner gir deg også en sterkere sak.

Til slutt, glem aldri å ta vare på en kopi av din rapport. En dag lenge etter det som skjedde kan det hende du må møte i retten som vitne for å fortelle om hva som har skjedd, og da er rapporten et fint hjelpemiddel til å huske.