fbpx

Selvforsvar

Hvordan trusler og stress påvirker en vekters hverdag. Vi gir deg noen råd.

Les i dette blogginnlegget om hvordan du trusler og stress påvirker hverdagen. Vi gir deg også noen råd på veien.

Vekteryrket er krevende. En løpet av en arbeidsdag vil du måtte takle en rekke utfordrende situasjoner. Det å håndtere mennesker er krevende: noen er stressede, frustrerte og sinte. Kombinasjonen med ruspåvirkning øker aggressivitet, truslene slenges mot deg. Du derimot, skal gi respekt. For alle! Men ofte kan du føle misnøye. Frustrerende situasjoner krever mye av deg mentalt. Du skal tåle slengbemerkninger og “verbal dritt” som blir kastet mot deg uten å miste fokus og kontrollen over situasjonen.

Du skal lytte, forstå, og si de riktige ordene. Det gjør du for å oppnå det ønskede resultat gjennom å roe ned folk. Likevel, kan det oppstå situasjoner hvor du må forsvare deg selv eller andre mot voldelige personer. Hverdagen kan bestå av at du opplever vold, “dritt-slenging”, spytting og trusler regelmessige. Spesielt utsatt er de som arbeider på utesteder. Opplevelsen av å forsøke å

kontrollere en voldelig person på en defensiv måte kan være utfordrende. Går du for langt i din maktbruk i forhold til trusselen, vil du lett bli utsatt for kritikk i ettertid. For eksempel ved å legge noen i bakken og sette på håndjern der situasjonen kunne vært løst annerledes. I en opphetet situasjon kan kontakten med asfalt og betong føles smertefull for alle involverte og forårsake skader. Beskyldninger om vektervold fra involverte og tilskuere sitter løst hos mange. De som er de mest kritiske har ofte ikke sett forløpet til situasjonen, som faktisk har ført til at du ha måttet reagere med maktbruk, og de uttaler seg derfor på et svakt grunnlag.

Det å måtte legge en person i bakken for å stoppe vold er krevende. Du får puls, du bruker kreftene dine, og det føles. Det er en kamp som du ønsker vinne uten at noen blir skadet. Hjernen din går i modus, og du er konsentrert om oppgaven som du og din kollegaer må takle. Greier du du ikke denne håndteringen, vil du kunne bli skadet, din kollega vil kunne bli skadet, eller den aggressive blir skadet.

Politiet kommer som oftest til slutt, men det er ikke alltid det føles som en reddende engel. Iblant føles spørsmålstillingen som en beskyldning, om på hvilket grunnlag du har satt på håndjern, på en som da oppfører seg som en tilsynelatende rolig person. Politiet  kan vurdere dine handlinger som unødvendige, og i verste fall som en ulovlig handling. Du må i første omgang argumentere og forsvare dine handlinger på en god måte når politiet er på stedet. Vurderer politiet dine handlinger som riktige tar de med seg personen, men du må alltid regne med at det vil bli en fortsettelse. En hendelsesrapport skal i slike tilfeller alltid skrives. Skriv alltid en vaktlogg og en hendelsesrapport du kan bruke i ettertid.

Har du vært tvunget til å være fysisk mot noen vil du som oftest få en etterreaksjon.

Arbeidsgiver forlanger at du skal takle de fleste situasjoner, ellers blir det klager på hvordan du utfører dine arbeidsoppgaver.

 

Neste blogg-innlegg blir en oppfølgning:

 1. Viktigheten av å dokumentere
 2. Mindset og mental forberedelse
 3. Bearbeiding av stress og inntrykk

 

 

 

Straffeloven av 2005 med fokus på nødverge

Den 1. oktober var det ikrafttredelse av «den nye» straffeloven av 2005.  Endringene i loven vil berøre vår bransje og den enkelte vekter. En ikrafttreden av «den nye» loven må ses i sammenheng med Vaktvirksomhetsloven, som også får endringer som vil berøre vekterbransjen.

 

Bruk av fysisk makt som vekter

I nesten alle tilfeller vil en dyktig vekter kunne utføre sine oppgaver uten bruk av fysisk makt. Men, noen ganger MÅ vi gripe inn i situasjoner. Det kan være mange grunner som krever at det er nødvendig å være fysisk:

 • at vi må hjelpe de som blir voldsutsatt,
 • eller at vi må forsvare oss selv
 • eller noens eiendom.

Etter min erfaring er det viktig for vektere å vite hva nødverge innebærer. Kjenner vi våre muligheter og begrensninger kan vi gjøre en bedre jobb. Samtidig kan vi være sikre på at det vi gjør ikke får konsekvenser for oss i ettertid.

Den som utfører vakttjeneste, har ingen adgang til bruk av fysisk makt utover den enhver har adgang til, jf. straffeloven § 18 og straffeprosessloven § 176 første ledd, jf. § 170a. Vakttjeneste skal utføres ubevæpnet.” – Vaktvirksomhetsloven §12

 

§18 i straffeloven – Nødverge

Det er § 18 i straffeloven som er nødvergebestemmelsen, videreført fra den «gamle loven». De fleste vil huske den paragrafen fra vekterutdannelsen, tidligere kjent som § 48.
Paragrafen, sammen med bestemmelsene om lovlig selvtekt, var viktig kunnskap for at vektere skulle kunne utføre sitt arbeid på en god måte.

 

Nødverge i arbeidet

Kort fortalt gir nødvergebestemmelsen den enkelte rett til å forsvare seg selv og sine egne interesser mot et voldelig angrep. Vi kan også bruke nødverge for å beskytte andre som blir utsatt for vold. Det er viktig å vite at angrepet må være et pågående angrep. Derfor er selvforsvar i nødverge, at angrepet ikke må være avsluttet.

Huskeregler:

 • Det må være fornuft i forhold til angrepet dere er utsatt for. Bruk fornuft når du stopper angrepet.
 • Du skal aldri bruke mer makt enn det som er nødvendig for at angriper skal gi seg. Det betyr at det dere selv gjør for å stoppe angrepet skal være i forhold til selve angrepet.
 • Det er ulovlig å «straffe» en for et angrep du er utsatt for, etter at du har kontroll

 

Straffeprosessloven § 176

Straffeprosessloven § 176 er den bestemmelsen som sier at vi kan, om vi kommer over noen som gjør noe ulovlig, stoppe personen og ta kontroll på ham. Det vil si pågripe.

Det er viktig å vite at det må være en handling som skjer, eller nylig har skjedd. Politiet skal alltid varsles så snart som mulig etter en pågripelse. Om Politiet ikke blir varslet kan det betraktes som en “ulovlig frihetsberøvelse” eller som vi sier i dagliglivet – kidnapping.

 

Vaktvirksomhetsloven § 12

Til slutt sier loven at tjenesten skal utføres ubevæpnet. Det betyr at skytevåpen, batong, slagvåpen, stikkvåpen, pepperspray, og alle typer av elektrosjokkvåpen er ulovlig å bruke. Det er ikke ulovlig å ha godkjent spray, og forskjellige typer lykter, håndjern og strips som kan brukes i en nødvergesituasjon.

 

Konklusjon

I dette innlegget i dag har vi redegjort for noe av det som påvirker oss som vektere. Jeg anbefaler at alle som bør vite loven i sitt arbeid, leser den. Det er viktig for deg å gjennomgå de viktigste punktene i straffeloven og vaktvirksomhetsloven. Det vil tross alt på ett tidspunkt angå deg, enten du er medvirkende eller som en god kollega i et vaktlag. Lykke til!

 

 

– Kato

 

Under er en link og henvisning.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_1-3#KAPITTEL_1-3

 

 

 

Hva gjør du når situasjonen krever handling?

Se for deg at du er i en situasjon som krever at du handler der og da. Og helst ikke i panikk fordi du er livredd, men med en bevissthet og trygghet på at du gjør det på en best mulig måte. Dette kan du lære.

Vi hos Sikkerhetsakademiet kan tilby deg et kurs som er nyttig for deg som skal jobbe som vekter og må vite hvordan du skal forholde deg til loven, hvordan du skal håndtere konflikter, og hva du må gjøre for å forsvare deg selv eller pågripe andre på en mest mulig skånsom måte.

 

Konfliktåndtering, forsvars- og pågripelsesteknikker

På vekterkurs får du masse teoretisk informasjon om lover og regler, konflikthåndtering og lovlige tvangsmidler. På dette kurset omsetter vi teori til praksis, og trener på konflikthåndtering, forsvars- og pågripelsesteknikker i vår gymsal på Ryen, etter en kort innføring i «mindset» og hva som er lov og ikke lov.


Trond Jarnum
er instruktør for kurset. Han har jobbet 18 år i politiets beredskapstropp, og han vet definitivt hva som trengs for å beholde roen i en opphetet situasjon, hvordan man foretar en effektiv pågripelse med og uten motstand med håndjern, og også hva man gjør om man havner i en faretruende situasjon.

Lær av mesteren, og meld deg på neste kurs, som er 26. april i våre lokaler på Ryen i Oslo.

 

– Selvforsvarskurset endret forholdet til meg selv.

«Herremin for et kjempebra kurs igår. Jeg klarer bare ikke slutte å skjelve. Det var punkter som ble rørt som ikke har vært åpne på ganske lenge. GØY GØY GØY.»

Dette var meldingen vi fikk fra Benedicte Bye Staavi dagen etter at hun var med på selvforsvarskurset ledet av instruktør Ståle Barreng her i Sikkerhetsakademiet. Benedivte forteller at hun jobber som leder av puben Kooperativen i Hønefoss, og at hun daglig bruker alt hun lærte på selvforsvarskurset.

 

Hvordan fikk du vite om selvforsvarskurset?

– Jeg kom borti kurset fordi jeg var på et håndjern- og konflikthåndteringskurs, der selvforsvarskurset ble presentert. Og da jeg skjønte at instruktør Ståle Barreng også skulle holde dette kurset meldte jeg meg på med en gang, forteller Benedicte.

 

Hva er det viktigste du fikk med deg fra kurset?

– Det beste med kurset for meg var at jeg fikk en ny bevissthet på hvor mye JEG betyr, den personen jeg er og hvordan jeg fremstiller meg offentlig ute blant folk. Og Ståle lærte meg hvordan jeg kan styrke meg selv ved å endre småting jeg til daglig ikke tenker over.

 

Hvordan bruker du din nye bevissthet i hverdagen?

– I min jobb i utelivsbransjen er jeg i kontakt med veldig mange forskjellige typer mennesker hele tiden. Jeg bruker mye av det jeg har lært når jeg er på jobben, og er bevisst på å utstråle en trygghet når jeg tar kontakt med folk i ulike situasjoner. Det handler i første rekke om å ha respekt for meg selv, og være bevisst på alt jeg lærte av Ståle på kurset i forhold til kroppsholdning og hvor jeg plasserer meg i rommet og forhold til den jeg henvender meg til osv.

 

Hva har kurset gjort med ditt eget syn på deg selv?

– Kurset gjorde meg bevisst på å ha en riktig holdning i forhold til mine grunnverdier og hva jeg står for, og at jeg utstråler en naturlig trygghet og selvsikkerhet fordi jeg viser meg selv den respekten jeg fortjener. Før kurset tenkte jeg ikke så mye på hva jeg sendte ut av signaler. Så dette ble en aha-opplevelse for meg. ”Ops…er det sånn andre kan se meg og oppfatte meg?”
Ståle fikk formidlet dette veldig klart. Han utfordet meg virkelig, og han fikk meg til å våkne og se meg selv på en ny måte.

 

Så det handler om å gå fra å være et offer til å bli sjef i eget liv?

– Er du engstelig vil omgivelsene oppfatte det og forholde seg til deg utfra at du nærmest er et offer før ting har skjedd. Min egen erfaringsbakgrunn gjorde at jeg nok var en hardere nøtt å knekke enn de andre på kurset. Så Ståle måtte ta litt hardt i, for å si det sånn. Og jeg fikk en bekreftelse på at ting jeg har vært utsatt for i livet mitt var feil, og at jeg aldri skal la det skje igjen.

 

Men dere lærte også noen selvforsvarsteknikker?

– Etter teorikurset gjennomgikk vi i den praktiske delen noen enkle øvelser og selvforsvarsteknikker. På kurset var det mange av jentene som kanskje så pinglete ut, men som faktisk fikk ut mye mer av sin naturlige kraft enn de selv var klar over at de hadde.

 

Selvforsvar handler i første rekke om å utstråle trygghet, ikke sant?

– Helt klart. Og jeg har blitt en mye tryggere person, i motsetning til før, da jeg var mer skeptisk til mennesker jeg traff. Det er jo mørkt når jeg går hjem fra jobben, og det er godt å ikke lenger kjenne på den frykten jeg hadde for at noen skulle følge etter meg og gjøre meg noe vondt, avslutter en ydmyk, men sterk Benedicte Bye Staavi.

 

– Nå gleder jeg meg bare til ordensvaktkurset jeg har meldt meg på hos dere!

Les mer om vårt selvforsvarskurs ved å klikke her.

 

“Mindset” handler om tankesettet ditt

Mindset handler om dine holdninger og troen på at du kan lykkes. Hjernen din skal oppfatte at den står overfor en fare – og reagere deretter. Din mentale grunnholdning og utstråling skal vise den du står overfor at du vil representere en trussel for vedkomne.

Greier du det har du flyttet dine egne forhåndsbestemte grenser, der din evne til å vurdere, mestre og takle en trussel der og da kan avverge en voldshandling.

 

Å være føre var

Hvordan en voldsperson ser deg og vurderer deg har stor betydning for om du skal bli et potensielt offer eller ikke, som for eksempel

 • hvordan du tillater andre å snakke til deg,
 • hvor langt du lar dem nærme seg når du ikke ønsker tilnærming, og til slutt
 • hvordan du reagerer på forsøk eller vold mot deg.

Hvilke mentale grenser setter du?

 

Innprogrammerte holdninger og tankemønstere

Det handler i stor grad om psykologiske faktorer. Mindset er innprogrammerte holdninger, mental attitude, utstråling, forhåndsbestemte grenser og tankemønstere som holder deg i en mestrings- og deltakerrolle når en utfordrende eller truende situasjon dukker opp.

 

Hva er Strategisk Mindset Selvforsvar?

Strategisk selvforsvar bygger på funksjonalitet, taktikker, grunnleggende prinsipper, menneskers psykologi og et realistisk selvforsvar. Prinsippet består av 70% årvåkenhet og kommunikasjon og 30% fysisk selvforsvar. Metoden bygger på kroppens naturlige reaksjoner, reflekser og bevegelser.

 

Strategisk Mindset Selvforsvar handler om:

 • Skjerpet selvtillit og bedret observasjonsevne
 • Styrket mestrings- og trygghetsfølelse
 • Erkjennelse av egne begrensinger og styrke
 • Utstråling av stødighet og vilje
 • Tydeligere, tryggere og mer positiv
 • Forståelse av de psykologiske aspektene ved truende situasjoner
 • Forståelse av dine egne grenser og være klar på disse
 • Bevissthet på eget og motpartens kroppsspråk
 • Ha kunnskap om muligheter og begrensninger

Vil du vite mer?

Klikk her og les mer om kurset Trygghet og selvforsvar
Klikk her og les mer om kurset Konflikthåndtering

 

 

 

 

Hva med et selvforsvarskurs allerede til søndag?

Vi møter alle utfordrende konfliktsituasjoner i våre daglige liv, fra de mindre alvorlige konfliktene til mer direkte trusler og fysiske angrep. Hvordan er du forberedt?

 

Meld deg på vårt selvforsvarskurs idag! Få plasser igjen.

Søndag 1. mars kl 13.00 – 17.30 i Sandstuveien 70 i Oslo.

 

Mindset, konflikthåndtering og selvforsvar.

Vi alle reiser og utforsker stadig nye steder, noe som gir oss nye utfordringer i forhold til sikkerhet. Under kurset vil du få tips og gode råd, slik at du kan unngå å havne i problemer. Hvordan en voldsperson ser deg og vurderer deg har stor betydning for om du skal bli et offer eller ikke.

 

Bedre føre var enn etter snar!

Der et universelt akseptert prinsipp at en som blir utsatt for et ulovlig angrep kan forsvare seg. Det handler om å ta vare på din egen sikkerhet. Selvforsvar er retten til å forsvare deg. Viser du selvsikkerhet skaper det trygghet. Kurset er delt inn i preventive tiltak og forsvarsteknikker.

 • Skjerpet selvtillit og bedret observasjonsevne
 • Styrket mestrings- og trygghetsfølelse
 • Erkjennelse av egne begrensinger og styrke
 • Utstråling av stødighet og vilje
 • Tydeligere, tryggere og mer positiv
 • Forståelse av de psykologiske aspektene ved truende situasjoner
 • Forståelse av dine egne grenser og være klar på disse
 • Bevissthet på eget og motpartens kroppsspråk
 • Ha kunnskap om muligheter og begrensninger
 • Forstå og kunne utføre enkle og effektive selvforsvarsprinsipper
 • Funksjonelle grep og teknikker.
 • Forsvarsmetoder
 • Forholdsmessighet
 • Kontroll

Kursets instruktør Ståle Barreng har bakgrunn fra flere av forsvarets spesialavdelinger, bl.a. i Forsvarets etterretningshøgskole som hovedinstruktør for CAC «Contuct After Capture». Han jobber idag med lederutvikling, mental trening, konflikthåndtering og stressmestring for Forsvaret og politiet. Ståle Barreng er en instruktør som yter maksimalt i enhver undervisningssituasjon.

 

Kursavgift kr. 1.200,- pr. kursdeltaker.

Gjennomføres med minimum 12 deltakere.

 

Meld deg på ved å kontakte oss på post@sikkerhetsakademiet.no

 

 

Tittel

Gå til toppen