I januar 2018 vil mye av undervisningen til vekterutdannelsen gjennomføres som nettundervisning.

Nettkurst gjennomføres i løpet av 28 timer og er obligatorisk for å ta eksamen.

Vi oppfordrer at du starter tidlig. Emnene i nettkurset er de samme som i den undervisningen du følger hos oss, men nettkurset vil ha noe mer eller noe mindre informasjon enn det du opplever å se på selve kurset. Nettundervisningen er pensum til eksamen.