I klasseromsundervisningen brukes det mer eksempler, oppgaver, problemløsning, rollespill og tavleundervisning. I nettkurset er det lagt vekt på interaktive oppgaver, tekst og kontrollspørsmål underveis.

Nettkurset og vanlig undervisning har de samme emnene, men noe forskjellig innhold. Nettkurset er for å hjelpe deg til å kunne lese til avsluttende prøve i vekterutdannelsen og for å gi deg en ekstra oppfølging underveis i undervisningen.

Vi ønsker at alle våre deltakere er gjennom nettundervisningen før de har de respektive fagene i klasserommet. Du vil få tilgang til nettundervisningen cirka en uke før vekterkurset starter.