Hvordan bli vekter?

Vekterbransjen er i sterk vekst og trenger flere godt motiverte medarbeidere. For å jobbe som vekter må du ha bestått vekterkurs, være fylt 18 år og ha tilfredsstillende vandel. Det finnes ingen formelle krav for norskferdigheter, men du må som et minimum beherske norsk muntlig og skriftlig relativt godt. Har du spørsmål, kan du lese våre Ofte stilte spørsmål (FAQ).

 

Som vekter kan du kan jobbe med:

 • Vakthold over fast eiendom uten adgang for allmennheten
 • Internt vakthold i bedrifter m.v.
 • Vakthold over store verdier (pengetransporter, banker, postkontorer mv.)
 • Vakthold i forretninger (butikkontroll)
 • Beskyttelse av person (ledsagertjeneste)
 • Vakthold over fast eiendom med begrenset adgang for allmennheten (boligblokker, sykehus o.l.)
 • Vakthold ombord i skip, buss, trikk og andre offentlige kommunikasjonsmidler
 • Vakthold over fast eiendom med fri adgang for allmennheten (parker, badeplasser o.l.)
 • Vakthold i halvoffentlige steder som butikk og kjøpesenter
 • Ambulerende patruljetjeneste
 • Patruljering over større områder, herunder bomiljøvekterordningen
 • Vakthold ved offentlig arrangementer
 • Utrykningstjenester

(Kilde, bl.a. Vaktvirksomhetsutvalget)

 

Vi hjelper deg ut i jobb

Tar du vekterkurs hos oss, formidler vi gjerne søknaden din til potensielle arbeidsgivere. Vi har mange vaktselskaper som kunder, og som en ekstra service overfor dem videreformidler vi alltid søknader for de som ønsker det. Slik skaper vi en god situasjon både for deg og for vaktselskapene. Som IA-bedrift (Inkluderende arbeidsliv) har vi også et godt samarbeid med NAV både når det gjelder arbeidsutprøving og kursvirksomhet.