Alle våre kursdeltakere og følgere kjenner til dagens situasjon. Slik vi vurderer situasjonen er samfunnet inne i en kritisk fase. Det meste stopper opp. Kollektivtrafikken går, det er et bevis på at samfunnet i en viss grad fungerer.

Vårt februarkurs går som planlagt og har siste kursdag i klasserom, mandag 16.3.20. Det er få elever og vi har innført en rekke sikkerhetsbestemmelser og retningslinjer for å unngå smitte.

Det nylig igangsatte marskurset ble stoppet søndag 15.03.20 da vi ikke fant det forsvarlig å forsette med klasseromsundervisning. Vi vil i løpet av 16.03.20 planlegge for at all undervisning skal være nettbasert og konferansebasert. Det betyr at marskurset vil bli gjenopptatt i løpet av kort tid og våre planlagte kurs vi gå som vanlig.

Vårt ønske er å opprettholde aktiviteten i tiden framover. Vi håper at våre kunder forsatt vil bruke våre tjenester.  Administrasjonen er disponible på vakttelefonen: 22 61 68 00. Ring om dere har behov!

Med hilsen Kato Stokkan

Daglig leder