Vi i Sikkerhetsakademiet er opptatt av å levere førsteklasses undervisning også i krisetider. Med bakgrunn i råd fra myndighetene har vi utarbeidet en Risiko og Sårbarhetsanalyse av vår virksomhet i samarbeid med Navigare Security. Som et resultat vil vi med visse modifikasjoner starte undervisning i klasserom fra 11.05.20. Det betyr også at vi vil gjennomføre praksis som vanlig.

Store deler av vekterbransjen sliter som en følge av dagens situasjon, samtidig er det viktig å tenke framover. Hverdagen vil komme, og behovet for vekter vil øke. Ikke minst på grunn av at avgangen er større enn tilgangen. Det betyr at det slutter flere vektere enn det utdannes. Dermed oppstår det økt behov.

Fra juni starte vi opp våre regodkjenningskurs. Vi har laget en helt ny kursmodell som vil redusere utfordringene for de som ikke er vant med å studere.  Kurset er spesielt tilpasset vektere med lang erfaring fra yrket. Det vil bli gjennomført med to dager i klasserom, en introduksjonsdag og avsluttende dag. Kurset vil være praktisk rettet med nettundervisning hvor det inngår tid til  eksamensforberedende tiltak. Vi håper og tror at summen av tiltakene vil føre til at de aller fleste vil bestå eksamen.