DETTE ER SIKKERHETSAKADEMIET

Sikkerhetsakademiet AS er en utdanningsinstitusjon med fokus på alle aspekter av sikkerhet. Vi er spesielt godt kjent for våre vekterkurs og ordensvaktkurs. Sikkerhetsakademiet tilbyr også kurs innen sikkerhet rettet mot bedrifter. Som kurs i Konflikthåndtering, HMS, Førstehjelp og Brannvern.

Sikkerhetsakademiet har godkjenning fra Politidirektoratet til å holde kurs innen sikkerhet, og har siden høsten 2010 utdannet godt over 1000 vektere. Våre instruktører har bakgrunn fra eller jobber til daglig operativt som vektere, brannmenn, jurister, ambulansepersonell, polititjenestemenn og forsvaret. Dette gjør våre kurs innen sikkerhet til noe unikt. Kurset og kunnskapen skal være noe du husker. Derfor velger vi riktig pedagogisk måte til rett publikum.

Selskapet eies av Pro Sec Professional Security AS og Kato Stokkan, Daglig leder. Pro Sec er et av landets ledende selskaper innen arrangementssikring og har 30 års erfaring fra sikkerhetsbransjen. Den daglige driften av Sikkerhetsakademiet ivaretas av Kaja Wold, som har bakgrunn innen prosjektledelse fra privat næringsliv, internasjonale organisasjoner og frivillig arbeid. Hun er ansvarlig for booking av kurs og instruktører, oppfølging av deltakere og generell utvikling av bedriftens virksomhet.

Sikkerhetsakademiet har hovedkontor i Oslo, med et distriktskontor i Bergen. Vi er tilgjengelige for kurs i hele landet.

Sikkerhetsakademiet samarbeider tett med Navigare Security AS.  Navigare Security AS yter konsulenttjenester rundt risikovurdering og -håndtering, beredskapsplanlegging og -planverk, og sikkerhetsvurderinger i inn- og utland, og har lang erfaring bl.a. fra risikoutsatte områder i Øst-Europa, Russland, Afrika og Midtøsten.

VÅRE BEDRIFTSKURS
KURS FOR PRIVATE

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Sikkerhetsakademiet samarbeider med flere etablerte bedrifter, både som leverandør av kurs innen sikkerhet, og som oppdragsgiver.

VÅRE INSTRUKTØRER

Vi har dyktige instruktører innen alle våre fagfelt, fra brann- og redningsetat, politi, ambulanse og praktiserende jurister m.m.

 

Samtlige instruktører er godkjent av politiet. Instruktører i vekterkurs har instruktøropplæring og oppdatert faglig kompetanse. I henhold til kravene for instruktører har samtlige minst fire års relevant erfaring som vekter og er ansatt som vekter eller instruktør. Ekspert-instruktører, for eksempel innen HMS, førstehjelp og juss, har oppdatert faglig kompetanse, relevant erfaring og fortsatt tilknytning til fagfeltet. Praksisinstruktører skal ha minst fire års relevant erfaring som vekter, og være ansatt som vekter eller instruktør.

 

daglid leder kato stokkan

KATO

Daglig leder/instruktør

KATO

Kato Stokkan, Daglig leder for Sikkerhetsakademiet, har lang og bred politifaglig bakgrunn innen spesialiserte arbeidsområder. Han har vært tilknyttet Beredskapstroppen, Kripos, Justisdept., og har tjenestegjort 10 år i utlandet, blant annet for FN-styrkene. Han har ledet Navigare Security siden 2011.

KAJA

Kurskoordinator

KAJA

Kaja Wold ivaretar den daglige driften av Sikkerhetsakademiet som Kurskoordinator. Hun har master i Prosjektledelse innen utviklingsarbeid, og har erfaring fra prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

HANNE

Instruktør

HANNE

Hanne Støverud er advokatfullmektig og jobber til daglig som juridisk rådgiver i Lørenskog kommune. Hun har vært tilknyttet Sikkerhetsakademiet siden 2013, og har flere års erfaring som vekter.

TROND

Instruktør

TROND

Trond Jarnum er en meget erfaren tidligere politimann, med bakgrunn fra blant annet Beredskapstroppen og Politiets Utrykningsenhet i Oslo. Han har vært tilknyttet Sikkerhetsakademiet som instruktør siden 2013, og er vår spesialist innen konflikthåndtering, selvforsvar og pågripelsesteknikker.

THORER

Instruktør

THORER

Thorer Thoresen jobber til daglig operativt som brannmann i Follo, hvor han også er instruktør. Han har vært tilknyttet Sikkerhetsakademiet siden 2014, og er vår ekspert innen brannvern og førstehjelp. Han har også flere års erfaring som vekter, og underviser i vekterrelaterte fag.

SVEIN

Instruktør

SVEIN

Svein Balsgård er en anerkjent instruktør innen HMS og førstehjelp, med bakgrunn fra blant annet ambulansetjenesten. Han har vært tilknyttet Sikkerhetsakademiet siden 2011.

OMAR

Instruktør

OMAR

Omar Al-Samarai har vært tilknyttet Sikkerhetsakademiet siden 2013. Han har utdannelse innen menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering, og har lang erfaring både som vekter og internasjonale oppdrag for Inernational Organization for Migration og Flyktninghjelpen.

OLE-VIDAR

Instruktør

OLE-VIDAR

Ole Vidar Øiseth har lang erfaring fra Narkotikaseksjonen ved Oslo Politidistrikt. Han er til daglig leder for faget Tegn og Symptomer ved Politihøgskolen. Ole Vidar har vært tilknyttet Sikkerhetsakademiet siden 2014, og gir kursdeltakere en unik kompetanse innen rus- og narkotikaproblematikken.

HANIYEH

Instruktør

HANIYEH

Haniyeh Khazan har tjenestegjort i HMK Garde, og har jobbet som vekter i syv år. Hun er til daglig Prosjektassistent i Navigare Security.

FAHRETTIN

Instruktør

FAHRETTIN

Fahrettin Celik er i sluttfasen av å fullføre en Bachelor i Fred og Konfliktstudier. Han har bakgrunn fra forsvaret, og jobber til daglig som vekter.

FRANK

Instruktør

FRANK

Frank E. Olsen er nyutdannet instruktør for Sikkerhetsakademiet. Han har mastergrad i religionsvitenskap, og jobber til daglig for vår samarbeidspartner Argus i Bergen.

HAAKON

Instruktør

HAAKON

Haakon Gudbrandsen er utdannet lærer og prest, og har blant annet tjenestegjort for FN som feltprest i Libanon. Han er hovedinstruktør ved vårt distriktskontor i Bergen, og har vært tilknyttet Sikkerhetsakademiet siden

MARTE

Instruktør

MARTE

Marte Ytrehus Førde har master i arbeids- og organisasjonspsykologi, og er vår ekspert innen HMS og konflikthåndtering ved distriktskontoret i Bergen. Hun har lang erfaring som vekter og HMS-ansvarlig, og jobber til daglig som rekrutteringsrådgiver for TopTemp.

ROGER

Instruktør

ROGER

Roger Bliksver-Likvern har fagbrev i sikkerhet, og har lang erfaring som instruktør og har vært tilknyttet forsvaret og ambulansetjenesten. Han jobber til daglig som lærlingekoordinator og lærer innen programfag sikkerhet ved Hamar Katedralskole. Han har vært tilknyttet Sikkerhetsakademiet siden 2012.

HEGE

Instruktør

HEGE

Hege Rutgersen er utdannet jurist og har undervist i juss hos Sikkerhetsakademiet siden 2010. Hun har bred erfaring både fra ombudsvirksomhet, advokatpraksis og offentlig forvaltning. Hun kjenner også godt til hverdagen til vektere etter flere år innen restaurantbransjen.

TOM

Instruktør

TOM

Tom Henriksen har lang erfaring fra politiet, blant annet som leder for Politiets Utrykningsenhet i Oslo. Han har lang og variert utenlandserfaring, blant annet fra Afghanistan, og er vårt ekspert innen risiko- og beredskapsfag. Han er hovedinstruktør for våre ledsagerkurs.

STIG

Instruktør

STIG

Stig Arne Andreassen har Bachelor i sykepleie, og har lang erfaring innen psykisk helsevern. Han har også lang erfaring som vekter, og hans bakgrunn gjør han til en svært god instruktør innen førstehjelp og konflikthåndtering. Han har vært tilknyttet Sikkerhetsakademiet siden 2015.

ARNT RIKARD

Instruktør

Arnt Rikard

Arnt Rikard Alvestad har over 30 års erfaring fra redningstjeneste gjennom Norsk Folkehjelp Sanitet og Røde Kors Hjelpekorps. han har jobbet i vekterbransjen siden 1990. I dag jobber Arnt Rikard i Forberedt as som han startet i 2014. Har vært tilknyttet sikkerhetsakademiet siden 2018.

Følg oss på sosiale medier for oppdateringer og informasjon. Kanskje finner du svar på dine spørsmål der.