Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at alle virksomheters øverste leder skal kunne dokumentere opplæring i HMS arbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres og gjennomgått opplæring skal kunne dokumenteres skriftlig.

Kurset gir en innføring i de viktigste aspektene i HMS arbeidet og gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding for denne type opplæring. Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

  • Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.
  • Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.
  • Roller i HMS arbeidet
  • Krav til arbeidsmiljø
  • Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
  • Hvordan bygge opp, innføre og vedlikeholde HMS system på arbeidsplassen

Krav til forkunnskaper: Ingen.

Målgruppe for kurset
HMS-ansvarlige, ledere, og ansatte innenfor HMS og HR.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale om hva deres behov er og hvordan vi kan imøtekomme dette.