Project Description

For deg som har utsatt eller ikke bestått eksamen.

OBS! Andre og tredje forsøk på eksamen medfører et gebyr.

Muntlig eksamen vil avholdes så raskt som mulig etter teoretisk eksamen. Dette blir avtalt med den enkelte deltaker.

Vekterutdanning: 2 forsøk på teoretisk eksamen, 1 forsøk på muntlig eksamen.

Ordensvaktkurs: 3 forsøk på eksamen (kun teoretisk eksamen, det er ikke muntlig eksamen for ordensvaktkurs).

Ledsagerkurs: 3 forsøk på teoretisk eksamen, 1 forsøk på muntlig eksamen.

KOMMENDE KONTINUASJONSEKSAMEN

Nedenfor er en liste over tilgjengelige kursdatoer. Er listen tom? Det kan hende vi ikke har satt opp flere kursdatoer, eller at påmeldingen for det aktuelle kurset er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du ønsker informasjon om kommende kursdatoer, eller fortsatt ønsker å melde deg på et kurs hvor påmeldingsfrist har gått ut.