Oppgaven til en ledsager er å forhindre eller forebygge fysiske angrep, tyveri, kidnapping, tap av konfidensiell informasjon, avlytting, trakassering, trusler, påvirkning/skremsel, eller andre kriminelle handlinger. Gjennomført kurs gir mulighet til å jobbe som ledsager i Norge.

For deltakelse på kurs må du skrive en kort søknad om hvorfor du ønsker å ta ledsagerkurset, samt sende inn søknad, CV og kursbevis for vekterkurs. Se øvrige krav til deltakere.

Selektering gjennomføres etter søknadsfristen, og består av en del opptaktester for kurset. Selekteringen tar ca 3 timer per person, og består av fire øvelser; kjøring, fysisk og psykisk test, samt generell helsesjekk. Inntak til kurset baseres på søknad og selekteringstestene.

Kursbevis blir utstedt etter bestått kurs. Kurset er godkjent av Politidirektoratet.

Sikkerhetsakademiet forbeholder seg retten til å avlyse kurset ved for få deltakere. 

 1. Ledsagertjeneste generelt
 2. Juss
 3. Trusselvurdering/ Risiko
 4. Trusler
 5. Kartlegging
 6. Fysiske og tekniske sikringstiltak
 7. Planlegging/ Taktikk
 8. Teknikk
 9. Førstehjelp/ Brannvern
 10. Bruk av kjøretøy
 11. Samband
 • 46 klokketimer undervisning i klasserom i henhold til oppsatt læreplan.
 • 30 timer praksis som gjennomføres i regi av Sikkerhetsakademiet.
 • Eksamen som er todelt. Første del er en elektronisk besvarelse av en flervalgsprøve (multipel choice), denne har 50 spørsmål med svaralternativer. Ved bestått vil deltager gå videre til praktisk eksamen. Begge deler må bestås før utdanning er godkjent.
  Utdanningen går over ca. 4 uker.

Det er en forutsetning for deltagere på kurs i ledsagertjeneste at man har vekterutdanning i bunn (jf. Vaktvirksomhetsforskriften § 12 første ledd andre punktum), dette for å sikre seg at deltagerne har en inngående kunnskap og forståelse for vaktselskapenes, og vekterens posisjon i samfunnet, rettigheter, muligheter, og begrensninger. Før oppstart på ledsagerkurs skal kandidaten legge frem vandelsattest. Vandelsvurderingen av deltakerne bør undergis en strengere vurdering enn praksis for vekter/ordensvakttjeneste. I utgangspunktet bør personer som skal utføre ledsageroppdrag kunne sikkerhetsklareres for hemmelig.

Øvrige generelle krav:

 • God fysisk og psykisk form
 • Svømmeferdigheter
 • Tilfredsstillende syn
 • Villig til å gjennomgå fysisk og psykisk test
 • Fordel relevant bakgrunn (for eksempel militærtjeneste, selvforsvarskompetanse, bakgrunn fra sikkerhetsarbeid)
 • Over 21 år
 • Førerkort klasse B
 • Gode norsk og engelsk ferdigheter, skriftlig og muntlig
 1. Ledsagertjeneste generelt
 2. Juss
 3. Trusselvurdering/ Risiko
 4. Trusler
 5. Kartlegging
 6. Fysiske og tekniske sikringstiltak
 7. Planlegging/ Taktikk
 8. Teknikk
 9. Førstehjelp/ Brannvern
 10. Bruk av kjøretøy
 11. Samband
 • 46 klokketimer undervisning i klasserom i henhold til oppsatt læreplan.
 • 30 timer praksis som gjennomføres i regi av Sikkerhetsakademiet.
 • Eksamen som er todelt. Første del er en elektronisk besvarelse av en flervalgsprøve (multipel choice), denne har 50 spørsmål med svaralternativer. Ved bestått vil deltager gå videre til praktisk eksamen. Begge deler må bestås før utdanning er godkjent.
  Utdanningen går over ca. 4 uker.

Det er en forutsetning for deltagere på kurs i ledsagertjeneste at man har vekterutdanning i bunn (jf. Vaktvirksomhetsforskriften § 12 første ledd andre punktum), dette for å sikre seg at deltagerne har en inngående kunnskap og forståelse for vaktselskapenes, og vekterens posisjon i samfunnet, rettigheter, muligheter, og begrensninger. Før oppstart på ledsagerkurs skal kandidaten legge frem vandelsattest. Vandelsvurderingen av deltakerne bør undergis en strengere vurdering enn praksis for vekter/ordensvakttjeneste. I utgangspunktet bør personer som skal utføre ledsageroppdrag kunne sikkerhetsklareres for hemmelig.

Øvrige generelle krav:

 • God fysisk og psykisk form
 • Svømmeferdigheter
 • Tilfredsstillende syn
 • Villig til å gjennomgå fysisk og psykisk test
 • Fordel relevant bakgrunn (for eksempel militærtjeneste, selvforsvarskompetanse, bakgrunn fra sikkerhetsarbeid)
 • Over 21 år
 • Førerkort klasse B
 • Gode norsk og engelsk ferdigheter, skriftlig og muntlig

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

KOMMENDE LEDSAGERKURS

Nedenfor er en liste over tilgjengelige kursdatoer. Er listen tom? Det kan hende vi ikke har satt opp flere kursdatoer, eller at påmeldingen for det aktuelle kurset er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du ønsker informasjon om kommende kursdatoer, eller fortsatt ønsker å melde deg på et kurs hvor påmeldingsfrist har gått ut.