Hovedmålet med vårt ordensvaktkurs er at ordensvakter skal læres opp til å forebygge konflikter og få opplæring med sikte på å løse konflikter uten unødvendig bruk av makt.

Kurset skal gi nye ordensvakter et godt startgrunnlag og gi de som allerede er erfarne ordensvakter en bevisstgjøring på seg selv og de problemer man kan møte i yrket.

 • Ordensvaktens rolle
 • Etikk
 • Juridiske fag
 • Tekniske hjelpemidler
 • Førstehjelp med bruk av dukker
 • Brannvern
 • Konflikthåndtering
 • Tegn og symptomer på rusmiddelbruk
 • Rapportlære
 • Eksamen
 • Kurset består av 25 timer lovpålagt klasseromsundervisning
 • Tilbys hovedsakelig over en helg (fredag kveld, hele lørdag og hele søndag)
 • Kurset tilbys også bedrifter på bestilling; tilpasses bedrifters behov i forhold til sted og tidsrom for gjennomføring

Våre instruktører har relevant utdanning og bred erfaring innen sine fagområder. Alle ansatte i Sikkerhetsakademiet er oppdatert på gjeldene lover og regler. Dette for å gi våre kunder et optimalt utbytte etter å ha gjennomført opplæring hos oss. Vi har godkjenning fra Politidirektoratet til å holde kurs.

Vi er det eneste selskapet som tilbyr «Tegn og Symptomer» som en bonus på våre ordensvaktkurs. Ole Vidar Øiseth fra Politihøyskolen gir en god innføring i hvordan avdekke rusmisbruk og hvordan forholde seg til rusmisbrukere.

Etter endt kurs skal den enkelte kunne gå inn og jobbe på utesteder med den selvtillit og bevissthet som trengs for å redusere skader på seg selv og gjester. De skal kunne arbeide bevisst for å forebygge vold og skal kunne ta ansvar i kritiske situasjoner under utførelse av sitt arbeid.

Kurset er godkjent av Politiet, og etter endt kurs er du godkjent ordensvakt i hele Norge. Dette kurset er påkrevd for alle som ønsker å jobber som ordensvakt.

selv om du har tatt ordensvaktkurs kan du IKKE jobbe for et vaktselskap, kun for steder med egenvakthold. For å jobbe for et vaktselskap er det krav om vekterkurs.

 • Ordensvaktens rolle
 • Etikk
 • Juridiske fag
 • Tekniske hjelpemidler
 • Førstehjelp med bruk av dukker
 • Brannvern
 • Konflikthåndtering
 • Tegn og symptomer på rusmiddelbruk
 • Rapportlære
 • Eksamen
 • Kurset består av 25 timer lovpålagt klasseromsundervisning
 • Tilbys hovedsakelig over en helg (fredag kveld, hele lørdag og hele søndag)
 • Kurset tilbys også bedrifter på bestilling; tilpasses bedrifters behov i forhold til sted og tidsrom for gjennomføring

Våre instruktører har relevant utdanning og bred erfaring innen sine fagområder. Alle ansatte i Sikkerhetsakademiet er oppdatert på gjeldene lover og regler. Dette for å gi våre kunder et optimalt utbytte etter å ha gjennomført opplæring hos oss. Vi har godkjenning fra Politidirektoratet til å holde kurs.

Vi er det eneste selskapet som tilbyr «Tegn og Symptomer» som en bonus på våre ordensvaktkurs. Ole Vidar Øiseth fra Politihøyskolen gir en god innføring i hvordan avdekke rusmisbruk og hvordan forholde seg til rusmisbrukere.

Etter endt kurs skal den enkelte kunne gå inn og jobbe på utesteder med den selvtillit og bevissthet som trengs for å redusere skader på seg selv og gjester. De skal kunne arbeide bevisst for å forebygge vold og skal kunne ta ansvar i kritiske situasjoner under utførelse av sitt arbeid.

Kurset er godkjent av Politiet, og etter endt kurs er du godkjent ordensvakt i hele Norge. Dette kurset er påkrevd for alle som ønsker å jobber som ordensvakt.

selv om du har tatt ordensvaktkurs kan du IKKE jobbe for et vaktselskap, kun for steder med egenvakthold. For å jobbe for et vaktselskap er det krav om vekterkurs.

KOMMENDE ORDENSVAKTKURS

Nedenfor er en liste over tilgjengelige kursdatoer. Er listen tom? Det kan hende vi ikke har satt opp flere kursdatoer, eller at påmeldingen for det aktuelle kurset er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du ønsker informasjon om kommende kursdatoer, eller fortsatt ønsker å melde deg på et kurs hvor påmeldingsfrist har gått ut.