Har din bedrift gode rutiner for behandling av alvorlige trusler og ved funn av uidentifiserbare gjenstander?

Gjennom vår samarbeidspartner Navigare Security AS har vi utviklet et kurs som tar for seg opptreden under mottak av trusler og ved funn av gjenstander. Opptreden ved trusselsituasjoner krever at den enkelte bedrift har etablert gode rutiner. I løpet av kurset vil ansatte med ansvar for kommunikasjon og drift lære seg samtalemetodikk, samarbeid med politiet og råd og vink om riktig fremgangsmåte.
Kurset skreddersys den enkelte bedrift, og det kan tilbys utarbeidelse av risikoanalyser, beredskapsplanverk, tiltakskort, rutinebeskrivelser, samt beredskapsøvelser for ledere og/eller ansatte.
Målet for gjennomføringen er å sikre en trygg og forsvarlig virksomhet ved oppståtte kritiske hendelser.

Kursets instruktører har lang erfaring fra blant annet politiets Beredskapstropp og politiets Bombegruppe.

Kurset tilpasses bedriftens behov, både i form av innhold og gjennomføring.