NAV

Informasjon til veiledere/rådgivere og deltakere gjennom Nav.

Mange av våre deltakere kommer via Nav. Her har vi samlet en del av informasjonen som er relevant både for veiledere i Nav og for deltakere som søker informasjon for å få deltakelse på kurs godkjent av Nav.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

 • Fylt 18 år
 • Tilfredsstillende vandel

Det er kun arbeidsgivere som har hjemmel i loven til å søke vandelsattest. Det betyr at det er et tillitsforhold mellom kursarrangør og deltaker om at deltakeren har tilfredsstillende vandel. Dersom dette viser seg ikke å stemme vil en fremtidig arbeidsgiver se det når vandelsattesten mottas, og det vil være utfordrende eller ikke mulig å få jobb som vekter.

 1. Introduksjon til vekteryrket og sikkerhetsbransjen
 2. Service og kvalitet
 3. Yrkesetikk og holdninger
 4. Samarbeid med offentlige myndigheter
 5. Kulturforståelse og mangfold
 6. Juridiske emner
 7. Alkohollære
 8. Medikamenter og narkotika
 9. Kommunikasjon og konflikthåndtering
 10. Fysiske, manuelle og administrative tiltak
 11. Førstehjelp
 12. Brannvern
 13. Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
 14. Risikovurdering
 15. Beredskapsplaner
 16. Rapportlære
 • 115 klokketimer undervisning i klasserom i henhold til oppsatt læreplan.
 • 28 timer e-læring (nettkurs), innsendingsoppgaver, gruppeoppgaver og quizer. Disse oppgavene skal deltageren gjennomføre utenfor vanlig undervisning.
 • 45 timer praksis som gjennomføres i regi av Sikkerhetsakademiet.
 • 6 timer eksamen som er todelt. Første del er en elektronisk besvarelse av en flervalgsprøve (multipel choice), denne har 80 spørsmål med svaralternativer og deltager vil få 4 timer på å besvare prøven. Ved bestått vil deltager gå videre muntlig eksamen. Begge deler må bestås før utdanning er godkjent.
  Utdanningen går over 7 uker.

Utdanningen er delt inn i tre deler (klasseromsundervisning, selvstudie og praksis) som skal gi hver deltaker den nødvendige kompetansen som er satt i «Lov om vaktvirksomhet» og vaktvirksomhetforskriften. Dette tas nå som en hel utdanning (fra 1.1.2018), og det er først etter endt utdanning og bestått eksamen at deltakere vil bli sertifisert som vekter. Frem til kurset er fullført er man «vekter under opplæring», som innebærer at en ikke har lov til å utføre selvstendig vekterarbeid.

 • Tilgang til vår nettbaserte undervisning
 • Klasseromsundervisning
 • Kursmateriell
 • Praksisplass
 • Oppsummeringsdag før eksamen
 • Eksamen, både teoretisk og muntlig
 • Lett servering under kursdagene
 • Jobbmuligheter etter bestått kurs

Sikkerhetsakademiet AS er kun kursarrangør og kan derfor ikke garantere jobb etter endt kurs. Det er derimot stor etterspørsel etter vektere med kurs etter ny modell. Ved bestått eksamen og tilfredsstillende gjennomføring av praksis er det store muligheter for jobb hos både våre samarbeidspartnere og andre vaktselskaper.

Sikkerhetsakademiet kan bistå med å videreformidle søknader og kontakt med vaktselskaper.

Sikkerhetsakademiet tilbyr NAV en pris på 19.900,-. er deltaker.  Ordinær pris er 23.699,-.

Det nye vekterkurset har blitt mer omfattende og krevende å gjennomføre. Det er ikke et formelt krav til språkferdigheter, men vi ser at språket er en av de største utfordringene blant flere deltakere. Erfaring har vist at deltakere bør være på B2-nivå, men uten formelle krav er det opp til hver deltaker om de føler seg klare for å ta kurset eller ikke.

En annen utfordring er at når kurset går over såpass lang tid, og med flere tunge fag som juss og HMS, er det viktig å lage seg gode rutiner. Studieteknikk er en viktig ferdighet mange har lite erfaring med. På kurset går vi igjennom enkle studieteknikker for å få best mulig utbytte av undervisningen, men det er viktig at deltakere er både motiverte og forberedte på å jobbe intensivt med kurset den perioden det pågår.

Sikkerhetsakademiet gjennomfører gjerne kartleggingssamtaler med deltakere og veiledere for å se om man er klar for å ta kurset.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Vi kommer gjerne til ditt Nav-kontor og holder et foredrag med informasjon om vekterutdannelsen, hva vi tilbyr og hvordan jobbmulighetene er etter endt kurs.

Kontakt oss for mer informasjon.

 • Fylt 18 år
 • Tilfredsstillende vandel

Det er kun arbeidsgivere som har hjemmel i loven til å søke vandelsattest. Det betyr at det er et tillitsforhold mellom kursarrangør og deltaker om at deltakeren har tilfredsstillende vandel. Dersom dette viser seg ikke å stemme vil en fremtidig arbeidsgiver se det når vandelsattesten mottas, og det vil være utfordrende eller ikke mulig å få jobb som vekter.

 1. Introduksjon til vekteryrket og sikkerhetsbransjen
 2. Service og kvalitet
 3. Yrkesetikk og holdninger
 4. Samarbeid med offentlige myndigheter
 5. Kulturforståelse og mangfold
 6. Juridiske emner
 7. Alkohollære
 8. Medikamenter og narkotika
 9. Kommunikasjon og konflikthåndtering
 10. Fysiske, manuelle og administrative tiltak
 11. Førstehjelp
 12. Brannvern
 13. Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
 14. Risikovurdering
 15. Beredskapsplaner
 16. Rapportlære
 • 115 klokketimer undervisning i klasserom i henhold til oppsatt læreplan.
 • 28 timer e-læring (nettkurs), innsendingsoppgaver, gruppeoppgaver og quizer. Disse oppgavene skal deltageren gjennomføre utenfor vanlig undervisning.
 • 45 timer praksis som gjennomføres i regi av Sikkerhetsakademiet.
 • 6 timer eksamen som er todelt. Første del er en elektronisk besvarelse av en flervalgsprøve (multipel choice), denne har 80 spørsmål med svaralternativer og deltager vil få 4 timer på å besvare prøven. Ved bestått vil deltager gå videre muntlig eksamen. Begge deler må bestås før utdanning er godkjent.
  Utdanningen går over 7 uker.

Utdanningen er delt inn i tre deler (klasseromsundervisning, selvstudie og praksis) som skal gi hver deltaker den nødvendige kompetansen som er satt i «Lov om vaktvirksomhet» og vaktvirksomhetforskriften. Dette tas nå som en hel utdanning (fra 1.1.2018), og det er først etter endt utdanning og bestått eksamen at deltakere vil bli sertifisert som vekter. Frem til kurset er fullført er man «vekter under opplæring», som innebærer at en ikke har lov til å utføre selvstendig vekterarbeid.

 • Tilgang til vår nettbaserte undervisning
 • Klasseromsundervisning
 • Kursmateriell
 • Praksisplass
 • Oppsummeringsdag før eksamen
 • Eksamen, både teoretisk og muntlig
 • Lett servering under kursdagene
 • Jobbmuligheter etter bestått kurs

Sikkerhetsakademiet AS er kun kursarrangør og kan derfor ikke garantere jobb etter endt kurs. Det er derimot stor etterspørsel etter vektere med kurs etter ny modell. Ved bestått eksamen og tilfredsstillende gjennomføring av praksis er det store muligheter for jobb hos både våre samarbeidspartnere og andre vaktselskaper.

Sikkerhetsakademiet kan bistå med å videreformidle søknader og kontakt med vaktselskaper.

Sikkerhetsakademiet tilbyr NAV en pris på 19.900,-. er deltaker.  Ordinær pris er 23.699,-.

Det nye vekterkurset har blitt mer omfattende og krevende å gjennomføre. Det er ikke et formelt krav til språkferdigheter, men vi ser at språket er en av de største utfordringene blant flere deltakere. Erfaring har vist at deltakere bør være på B2-nivå, men uten formelle krav er det opp til hver deltaker om de føler seg klare for å ta kurset eller ikke.

En annen utfordring er at når kurset går over såpass lang tid, og med flere tunge fag som juss og HMS, er det viktig å lage seg gode rutiner. Studieteknikk er en viktig ferdighet mange har lite erfaring med. På kurset går vi igjennom enkle studieteknikker for å få best mulig utbytte av undervisningen, men det er viktig at deltakere er både motiverte og forberedte på å jobbe intensivt med kurset den perioden det pågår.

Sikkerhetsakademiet gjennomfører gjerne kartleggingssamtaler med deltakere og veiledere for å se om man er klar for å ta kurset.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Vi kommer gjerne til ditt Nav-kontor og holder et foredrag med informasjon om vekterutdannelsen, hva vi tilbyr og hvordan jobbmulighetene er etter endt kurs.

Kontakt oss for mer informasjon.