NORSK LESETEST

Veiledning til norsk-test

Kompetanse Norge har utviklet kartleggingsverktøy i grunnleggende ferdigheter. Verktøyet består av egenvurderinger i lesing/skriving. Lesetesten måler en kombinasjon av lesehastighet og leseforståelse. Den tar 10 minutt å fullføre og består av 30-40 spørsmål.

Resultatene i Lesetesten gir kun en indikasjon på ferdighetsnivå og de kan fungere som utgangpunkt for å planlegge et videre opplæringsløp. Etter at testen og sjekkene er gjennomført, får testaker tilgang til siden Råd og Tips. Siden gir informasjon om hvor man kan henvende seg for å få hjelp, eller hva man kan gjøre på egenhånd for å forbedre egne ferdigheter. Lykke til

Klikk på den grønne knappen «Start» for å ta testen. Når du er ferdig med norsktesten ønsker vi at du tar et skjermbilde og sender en e-post til oss med ditt resultat. Legg skjermbildet som et vedlegg (f.eks som et uredigert bilde). Send e-posten til post@sikkerhetsakademiet.no