Sikkerhetsakademiet AS ønsker å styrke instruktørstaben med en person som kan undervise i konflikthåndtering og politirelaterte fag som rapportlære og rusmidler. Undervisningen foregår stort sett i Oslo på dagtid, kveld og i helger. Vi har en stab av instruktører og vi er fleksible i forhold til når den enkelte foretrekker å arbeide.

Vårt undervisningsmateriale er godkjent av politiet. Instruktøren må i regi av Sikkerhetsakademiet gjennomføre instruktørkurs over tre til fire dager i regi av NHO/politiet.

Vi ønsker oss en person med politibakgrunn som har relevant erfaring og motivasjon. Det kan være krevende å undervise i operative fag som konflikthåndtering, og vi ønsker derfor en person som har normal god fysikk.

Vi holder til i Sandstuveien på Ryen. Det er lett adkomst og gode parkeringsmuligheter. Undervisning foregår i klasserom og i vår velutrustede gymsal. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn samt årlig faglig oppdatering.

Vi setter pris på våre instruktører og det er meget sjelden de slutter hos oss.

Er det noe som passer for deg? Ta kontakt med daglig leder Kato Stokkan, tlf. 481 604 05/ Fredik Eidsvold, tlf. 911 877 46.