STUDENT

Vi tilbyr studenter studentrabatt på våre vekterutdanning

Vi ønsker å tilby studenter en mulighet til å skaffe seg en spennende og fleksibel deltidsjobb som lett lar seg kombinere med studier. Det gis derfor studentrabatt til deltakere som kan vise til gyldig studentbevis.

 • Studentpris – 19.699,- (Ord. kurspris 23.699)

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

KOMMENDE VEKTERUTDANNING

Nedenfor er en liste over tilgjengelige kursdatoer. Er listen tom? Det kan hende vi ikke har satt opp flere kursdatoer, eller at påmeldingen for det aktuelle kurset er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du ønsker informasjon om kommende kursdatoer, eller fortsatt ønsker å melde deg på et kurs hvor påmeldingsfrist har gått ut.

 • Fylt 18 år
 • Tilfredsstillende vandel

Det er kun arbeidsgivere som har hjemmel i loven til å søke vandelsattest. Det betyr at det er et tillitsforhold mellom kursarrangør og deltaker om at deltakeren har tilfredsstillende vandel. Dersom dette viser seg ikke å stemme vil en fremtidig arbeidsgiver se det når vandelsattesten mottas, og det vil være utfordrende eller ikke mulig å få jobb som vekter.

 1. Introduksjon til vekteryrket og sikkerhetsbransjen
 2. Service og kvalitet
 3. Yrkesetikk og holdninger
 4. Samarbeid med offentlige myndigheter
 5. Kulturforståelse og mangfold
 6. Juridiske emner
 7. Alkohollære
 8. Medikamenter og narkotika
 9. Kommunikasjon og konflikthåndtering
 10. Fysiske, manuelle og administrative tiltak
 11. Førstehjelp
 12. Brannvern
 13. Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
 14. Risikovurdering
 15. Beredskapsplaner
 16. Rapportlære
 • 115 klokketimer undervisning i klasserom i henhold til oppsatt læreplan.
 • 28 timer e-læring (nettkurs), innsendingsoppgaver, gruppeoppgaver og quizer. Disse oppgavene skal deltageren gjennomføre utenfor vanlig undervisning.
 • 45 timer praksis som gjennomføres i regi av Sikkerhetsakademiet.
 • 6 timer eksamen som er todelt. Første del er en elektronisk besvarelse av en flervalgsprøve (multipel choice), denne har 80 spørsmål med svaralternativer og deltager vil få 4 timer på å besvare prøven. Ved bestått vil deltager gå videre muntlig eksamen. Begge deler må bestås før utdanning er godkjent.
  Utdanningen går over 7 uker.

Utdanningen er delt inn i tre deler (klasseromsundervisning, selvstudie og praksis) som skal gi hver deltaker den nødvendige kompetansen som er satt i «Lov om vaktvirksomhet» og vaktvirksomhetforskriften. Dette tas nå som en hel utdanning (fra 1.1.2018), og det er først etter endt utdanning og bestått eksamen at deltakere vil bli sertifisert som vekter. Frem til kurset er fullført er man «vekter under opplæring», som innebærer at en ikke har lov til å utføre selvstendig vekterarbeid.

Forskrift om vaktvirksomhet, § 10 sier: Vekterutdanningens grunndel avsluttes med en eksamen som skal omfatte teoretiske og praktiske oppgaver og være avlagt innen 6 måneder etter at utdanningen ble påbegynt. 

 • Tilgang til vår nettbaserte undervisning
 • Klasseromsundervisning
 • Kursmateriell
 • Praksisplass
 • Oppsummeringsdag før eksamen
 • Eksamen, både teoretisk og muntlig
 • Lett servering under kursdagene
 • Jobbmuligheter etter bestått kurs

Sikkerhetsakademiet AS er kun kursarrangør og kan derfor ikke garantere jobb etter endt kurs. Det er derimot stor etterspørsel etter vektere med utdanning etter ny modell. Ved bestått eksamen og tilfredsstillende gjennomføring av praksis er det store muligheter for jobb hos både våre samarbeidspartnere og andre vaktselskaper.

Sikkerhetsakademiet kan bistå med å videreformidle søknader og kontakt med vaktselskaper.

Sikkerhetsakademiet tilbyr studenter utdanningen for 19.399-. Ordinær pris er 25.399,-.

Det nye vekterutdanningen har blitt mer omfattende og krevende å gjennomføre.

En utfordring er at når kurset går over såpass lang tid, og med flere tunge fag som juss og HMS, er det viktig å lage seg gode rutiner. Studieteknikk er en viktig ferdighet mange har lite erfaring med. På kurset går vi igjennom enkle studieteknikker for å få best mulig utbytte av undervisningen, men det er viktig at deltakere er både motiverte og forberedte på å jobbe intensivt med kurset den perioden det pågår.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

 • Fylt 18 år
 • Tilfredsstillende vandel

Det er kun arbeidsgivere som har hjemmel i loven til å søke vandelsattest. Det betyr at det er et tillitsforhold mellom kursarrangør og deltaker om at deltakeren har tilfredsstillende vandel. Dersom dette viser seg ikke å stemme vil en fremtidig arbeidsgiver se det når vandelsattesten mottas, og det vil være utfordrende eller ikke mulig å få jobb som vekter.

 1. Introduksjon til vekteryrket og sikkerhetsbransjen
 2. Service og kvalitet
 3. Yrkesetikk og holdninger
 4. Samarbeid med offentlige myndigheter
 5. Kulturforståelse og mangfold
 6. Juridiske emner
 7. Alkohollære
 8. Medikamenter og narkotika
 9. Kommunikasjon og konflikthåndtering
 10. Fysiske, manuelle og administrative tiltak
 11. Førstehjelp
 12. Brannvern
 13. Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
 14. Risikovurdering
 15. Beredskapsplaner
 16. Rapportlære
 • 115 klokketimer undervisning i klasserom i henhold til oppsatt læreplan.
 • 28 timer e-læring (nettkurs), innsendingsoppgaver, gruppeoppgaver og quizer. Disse oppgavene skal deltageren gjennomføre utenfor vanlig undervisning.
 • 45 timer praksis som gjennomføres i regi av Sikkerhetsakademiet.
 • 6 timer eksamen som er todelt. Første del er en elektronisk besvarelse av en flervalgsprøve (multipel choice), denne har 80 spørsmål med svaralternativer og deltager vil få 4 timer på å besvare prøven. Ved bestått vil deltager gå videre muntlig eksamen. Begge deler må bestås før utdanning er godkjent.
  Utdanningen går over 7 uker.

Utdanningen er delt inn i tre deler (klasseromsundervisning, selvstudie og praksis) som skal gi hver deltaker den nødvendige kompetansen som er satt i «Lov om vaktvirksomhet» og vaktvirksomhetforskriften. Dette tas nå som en hel utdanning (fra 1.1.2018), og det er først etter endt utdanning og bestått eksamen at deltakere vil bli sertifisert som vekter. Frem til kurset er fullført er man «vekter under opplæring», som innebærer at en ikke har lov til å utføre selvstendig vekterarbeid.

Forskrift om vaktvirksomhet, § 10 sier: Vekterutdanningens grunndel avsluttes med en eksamen som skal omfatte teoretiske og praktiske oppgaver og være avlagt innen 6 måneder etter at utdanningen ble påbegynt.

 • Tilgang til vår nettbaserte undervisning
 • Klasseromsundervisning
 • Kursmateriell
 • Praksisplass
 • Oppsummeringsdag før eksamen
 • Eksamen, både teoretisk og muntlig
 • Lett servering under kursdagene
 • Jobbmuligheter etter bestått kurs

Sikkerhetsakademiet AS er kun kursarrangør og kan derfor ikke garantere jobb etter endt kurs. Det er derimot stor etterspørsel etter vektere med utdanning etter ny modell. Ved bestått eksamen og tilfredsstillende gjennomføring av praksis er det store muligheter for jobb hos både våre samarbeidspartnere og andre vaktselskaper.

Sikkerhetsakademiet kan bistå med å videreformidle søknader og kontakt med vaktselskaper.

Sikkerhetsakademiet tilbyr studenter utdanningen for 19.399-. Ordinær pris er 25.399,-.

Det nye vekterutdanningen har blitt mer omfattende og krevende å gjennomføre.

En utfordring er at når kurset går over såpass lang tid, og med flere tunge fag som juss og HMS, er det viktig å lage seg gode rutiner. Studieteknikk er en viktig ferdighet mange har lite erfaring med. På kurset går vi igjennom enkle studieteknikker for å få best mulig utbytte av undervisningen, men det er viktig at deltakere er både motiverte og forberedte på å jobbe intensivt med kurset den perioden det pågår.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.