En vandelsattest (politiattest) inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. For vaktvirksomheter er det 3 typer formål det kan søkes om politiattest for:

  1. Alarmanlegg: Montører og selgere av alarmanlegg som skal inn til kunden og hvor det vil være aktuelt med en gjennomgang av eiendommen og lokalene for vurdering av behovet for alarm, antall sensorer, plassering osv. Strafferegistreringsforskriften § 12 nr 5, jf. Brev fra POD av 29.04.2013.
  2. Vaktvirksomhet: Innehaver, daglig leder, styremedlemmer, personer som eier en vesentlig del, personer som mottar en vesentlig del av avkastningen, personer som innehar lederfunksjon og personer som har vesentlig innflytelse på driften i foretak, enmannsforetak og forvaltningsorgan som utøver ervervsmessig vaktvirksomhet eller egenvakthold. Vaktvirksomhetsloven § 3 tredje og fjerde ledd, jf. Vaktvirksomhetsforskriften § 4
  3. Vekter: En person med konkret tilbud om ansettelse i et vaktselskap og som skal utføre vakttjeneste eller har oppgaver direkte knyttet til vakttjeneste må søke om politiattest. Det kan ikke søkes om politiattest på generelt grunnlag eller uten jobbtilbud. Vaktvirksomhetsloven § 8 første ledd, jf. Vaktvirksomhetsforskriften § 5.