fbpx
VEKTERINFORMASJON2022-11-17T15:41:31+01:00

VEKTERINFORMASJON

Quisque molestie tristique nisi et luctus. Proin eget velit quis lorem euismod pulvinar. Phasellus lobortis tellus dignissim metus varius volutpat. Integer a lacus mauris.

Hvordan bli vekter2019-01-17T14:52:42+01:00

Hvordan bli vekter?

Vekterbransjen er i sterk vekst og trenger flere godt motiverte medarbeidere. For å jobbe som vekter må du ha bestått vekterkurs, være fylt 18 år og ha tilfredsstillende vandel. Det finnes ingen formelle krav for norskferdigheter, men du må som et minimum beherske norsk muntlig og skriftlig relativt godt. Har du spørsmål, kan du lese våre Ofte stilte spørsmål (FAQ).

 

Som vekter kan du kan jobbe med:

 • Vakthold over fast eiendom uten adgang for allmennheten
 • Internt vakthold i bedrifter m.v.
 • Vakthold over store verdier (pengetransporter, banker, postkontorer mv.)
 • Vakthold i forretninger (butikkontroll)
 • Beskyttelse av person (ledsagertjeneste)
 • Vakthold over fast eiendom med begrenset adgang for allmennheten (boligblokker, sykehus o.l.)
 • Vakthold ombord i skip, buss, trikk og andre offentlige kommunikasjonsmidler
 • Vakthold over fast eiendom med fri adgang for allmennheten (parker, badeplasser o.l.)
 • Vakthold i halvoffentlige steder som butikk og kjøpesenter
 • Ambulerende patruljetjeneste
 • Patruljering over større områder, herunder bomiljøvekterordningen
 • Vakthold ved offentlig arrangementer
 • Utrykningstjenester

(Kilde, bl.a. Vaktvirksomhetsutvalget)

 

Vi hjelper deg ut i jobb

Tar du vekterkurs hos oss, formidler vi gjerne søknaden din til potensielle arbeidsgivere. Vi har mange vaktselskaper som kunder, og som en ekstra service overfor dem videreformidler vi alltid søknader for de som ønsker det. Slik skaper vi en god situasjon både for deg og for vaktselskapene. Som IA-bedrift (Inkluderende arbeidsliv) har vi også et godt samarbeid med NAV både når det gjelder arbeidsutprøving og kursvirksomhet.

Hvordan starte nytt vaktselskap2019-01-03T20:18:50+01:00

– Jeg ønsker å starte et vaktselskap. Hva gjør jeg?

 

Jobb-portal for vektere2019-01-28T12:27:58+01:00

Kom lettere i jobb

Vi i Sikkerhetsakademiet ønsker at du skal lykkes i det du gjør og det du liker. For oss er det viktig å vite at alle kursdeltagere fra våre kurs kommer ut i jobb og er kvalifiserte for den jobben de skal gjøre. Vi samarbeider med flere firmaer om formidling av praksisplass og enkelte oppdrag. Spør oss om du er interessert i å vite mer.

Stillingene under er hentet fra NAV.no. Kontakt ansvarlig i den enkelte stillingsannonsen for formell søknad og CV.

 

Ledige stillinger

[wp-rss-aggregator exclude=»2509″]

Lovverk2019-02-01T11:17:41+01:00

Vaktvirksomhetsloven

Ved lov om vaktvirksomhet av 13. mai 1988 nr. 29 (vaktvirksomhetsloven) ble de private vaktselskapers virksomhet for første gang lovregulert i Norge.

Vaktvirksomhetsloven kommer til anvendelse på ervervsmessig virksomhet av en viss varighet og omfang. Kravet til ervervsvirksomhet innebærer at virksomhet må skje i næringsøyemed. Ikke-ervervsmessig vaktvirksomhet og vaktvirksomhet som utøves av statlige eller kommunale institusjoner omfattes ikke av loven. Vaktvirksomhetsloven oppstiller krav om at den som utøver eller inngår avtale om vaktvirksomhet skal ha tillatelse til dette. Tillatelse gis av politimesteren i det distrikt virksomheten skal drives fra. Dersom virksomheten omfatter flere politidistrikter, gis tillatelse av vedkommende landsdelspolitimester.

Loven bestemmer at tillatelse til å drive vaktvirksomhet kan gis til personer som er myndige norske statsborgere, har fast bopel i Norge, har «tilfredsstillende vandel» og «for øvrig ikke anses uskikket til å kunne utøve vaktvirksomhet på forsvarlig måte i samsvar med «god skikk innenfor bransjen».

 

Vaktvirksomhetsforskriften

Justisdepartementet ga den 25.august 1989 forskrifter til loven (Vaktvirksomhetsforskriften) med hjemmel i vaktvirksomhetsloven § 6. Forskriftene regulerer nærmere kravene til ansatte, utdanning, uniform, legitimasjon, bruk av hund samt våpen.

 

Annet relevant lovverk

Tittel

Gå til toppen