For å gå vekterkurs skal du ha tilfredsstillende vandel. Tilfredsstillende vandel er avhengig av om du har begått et lovbrudd eller ikke.

Det er kun arbeidsgivere som har hjemmel i loven til å søke vandelsattest. Det betyr at det er et tillitsforhold mellom kursarrangør og deltaker om at deltakeren har tilfredsstillende vandel. Dersom dette viser seg ikke å stemme vil en fremtidig arbeidsgiver se det når vandelsattesten mottas, og det vil være utfordrende eller ikke mulig å få jobb som vekter.

Vandelsattest kan du søke om hos Politiet elektronisk via https://attest.politi.no/ – men først etter du har fått et konkret jobbtilbud. Husk å få med bekreftelse på formål fra din arbeidsgiver.