Jfr. Vaktvirksomhetsloven § 9. Krav til utdanning må den som skal utføre ansvarlig vakttjeneste, ha gjennomført godkjent utdanning for vektere.

Sikkerhetsakademiet er godkjent av Politidirektoratet til å holde vekterkurs.