Det er to måter å utdanne seg til vekter på. Den enkleste måten er å ta vekterkurs hos en politigodkjent vekterskole som Sikkerhetsakademiet. Alternativt kan du ta fagbrev i sikkerhetsfag på videregående skole, men det er et mye lengre utdanningsløp (2 år på skole + 2 år som lærling).