Det finnes mange oppfatninger der ute om hva en vekter er, og hvilken jobb vekterne gjør i det daglige samfunnslivet. Og for å si det enkelt: En vekter er en person som har ansvaret for å passe på andre personers sikkerhet og/eller deres eiendom/eiendeler.

Vektere er yrkesbetegnelsen på en ansatt i et offentlig godkjent vaktselskap. Bransjen blir ofte fokusert på av media for sine arbeidsoppgaver med vakthold som grenser mot politioppgaver. Ellers er bransjens arbeidsoppgaver spredt på servicefunksjoner, resepsjonstjenester, ordenstjenester i butikk, og forebyggende vakthold.

Et yrke i vekst

Vekterbransjen er i sterk vekst og trenger flere godt motiverte medarbeidere. For å jobbe som vekter må du ha tatt vekterutdanning, være fylt 18 år, ha tilfredsstillende vandel og og du må som et minimum beherske norsk muntlig. Som vekter kan du kan jobbe med:

 • Vakthold over fast eiendom uten adgang for allmennheten
 • Internt vakthold i bedrifter m.v.
 • Vakthold over store verdier (pengetransporter, banker, postkontorer mv.)
 • Vakthold i forretninger (butikkontroll)
 • Beskyttelse av person (ledsagertjeneste)
 • Vakthold over fast eiendom med begrenset adgang for allmennheten (boligblokker, sykehus o.l.)
 • Vakthold ombord i skip, buss, trikk og andre offentlige kommunikasjonsmidler
 • Vakthold over fast eiendom med fri adgang for allmennheten (parker, badeplasser o.l.)
 • Vakthold i halvoffentlige steder som butikk og kjøpesenter
 • Ambulerende patruljetjeneste
 • Patruljering over større områder, herunder bomiljøvekterordningen
 • Vakthold ved offentlig arrangementer
 • Utrykningstjenester

(Kilde, bl.a. Vaktvirksomhetsutvalget)

Har du spørsmål, kan du lese våre Ofte stilte spørsmål (FAQ).

 

Landets beste vekterutdanning

Sikkerhetsakademiet har som mål å tilby landets beste vekterutdanning. Vi har et godt kursopplegg og kurskompendier, godt kvalifiserte instruktører og aktivt samarbeid med aktører i vekterbransjen og politiet. Høsten 2013 lanserte vi bonusfagene “Rapportlære” og “Tegn og symptomer på misbruk” i Vekterkurs trinn 3, med fagutviklere og instruktører fra Politiet og Politihøgskolen. Dette er for å sikre at du som tar vekterkurs hos Sikkerhetsakademiet får den best tilgjengelige utdanningen i markedet, og at bransjen skal få enda bedre kvalifiserte vektere.

Les mer om våre vekterkurs her!

Her kan du se en filmsnutt (G4S døgnet rundt Oslovektere) som beskriver godt noen viktige sider ved vekteryrket…