Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn definerer i kap. 3 kravene til tiltak i virksomheter som kategoriseres som særskilte brannobjekt. Det er det lokale brannvesen som bestemmer om din virksomhet regnes som særskilt brannobjekt. Forskriftene sier blant annet følgende om særskilte brannobjekt:

  • Brannsikkerheten skal være tilstrekkelig dokumentert.
  • Det skal være utnevnt en brannvernleder som skal kjenne objektet og rutiner.
  • Ansatte skal ha tilstrekkelig opplæring, og kunne utføre sine oppgaver om en situasjon oppstår.

Vi underviser på en lettfattelig måte med fokus på å utvikle holdninger, ferdigheter og kunnskaper innen brann- og skadeforebyggende tiltak.

Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen krever at alle brannvernledere har et kompetansebevis som bekrefter at de har den nødvendige kunnskap som brannvernleder. Brannvernleder, brannansvarlig/kontakt og stedfortredere for disse roller, har alle en plikt til årlig å vedlikeholde sin kunnskap om brannsikkerhet, da de har et større ansvar ved tanke på brannsikkerheten for mottaket de har ansvaret for.

Med utgangspunkt i den nye forskriften «Forskrift om brannforebygging», er kurset delt opp følgende:
Hvordan oppstår brann? Hvordan unngå brann? Hva gjør man når brann oppstår?

Følgende emner hovedtema:
– Lover og forskrifter
– Brannvernlederens arbeid og ansvar
– Brannteori
– Innføring i slukkemidler
– Organisatoriske og tekniske brannverntiltak
– Hvordan lære bort dine tilegnede kunnskaper

Hensikten er å sertifisere brannvernledere, brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller.

Gjennomføring: 6 timers dag, og avsluttes med en 30 minutters skriftlig flervalgseksamen.
Etter bestått eksamen, mottar hver av deltagerne et kompetansebevis som brannvernleder.