Førstehjelp handler om å tørre å gjøre noe i en akutt situasjon. Gjennom å tilegne oss kunnskap rundt førstehjelp vil det kunne gjøre oss i stand til å bidra til å redde liv.

De første minuttene etter at en ulykke eller akutt sykdom inntreffer er livsviktig, og det er lite som skal til for å redde liv. Du må bare vite hva du skal gjøre! Førstehjelp er ferskvare, og førstehjelpskunnskaper må læres og holdes ved like. Det er viktig å kunne bidra med umiddelbar førstehjelp hvis et familiemedlem, en kollega eller en fremmed blir akutt syk eller skadet.

Vi har HLR-dukker og nødvendig kompetanse for å gi deg den kunnskapen du trenger for å redde liv. Kanskje det er du​ som er med på å redde liv neste gang?

Undervisningen består av teori og praktiske øvelser.
Undervisningen blir tilrettelagt behovet til kunden med de tema som er aktuelle;
– De ansattes ansvar
– Håndtering av brannskader
– Heimlich-metoden (for spedbarn, barn og voksne)
– Hjerte- og lungeredning
– Stabilt sideleie
– Fallskader
– Bruk av kompressor
– Allergiske reaksjoner, gift-telefonen (22 59 13 00)
– Behandling av slag med stump gjenstand eller kuttskader
Sikkerhetsakademiet har erfarne instruktører med bakgrunn fra operativ ambulansetjeneste, brannvesenet og psykiatri.
Enkelte av instruktørene har over 20 års erfaring i førstehjelpsundervisning.
Kontakt oss for en uforpliktende samtale om hva som kan passe deres behov.