På vekterkurs får du mye teoretisk informasjon om lover og regler, konflikthåndtering og lovlige tvangsmidler. På dette kurset omsetter vi teori til praksis, og trener på konflikthåndtering, forsvars- og pågripelsesteknikker i vår gymsal på Ryen, etter en kort innføring i «mindset» og hva som er lov og ikke lov.

Kurset er nyttig for deg som skal jobbe som vekter og må vite hvordan du skal forholde deg til loven, og hvordan du på en best mulig måte skal håndtere konflikter. Vi går igjennom hva du må gjøre for å forsvare deg selv og hvordan du skal gjennomføre en pågripelse på en mest mulig skånsom måte.

Trond Jarnum

Trond Jarnum er en av instruktørene på kurset. Han har jobbet 18 år i politiets beredskapstropp, og han vet definitivt hva som trengs for å beholde roen i en opphetet situasjon. Han går nøye igjennom hvordan man foretar en effektiv pågripelse, og hvordan man på en trygg måte nøytraliserer en voldelig person.

Lær av mesteren, og meld deg på neste kurs.

Som deltaker på Sikkerhetsakademiets vekterkurs får du 10% rabatt på dette kurset.