Bli med på kurset «Trygghet gjennom verbal konflikthåndtering»  og bygg selvtillit, samtidig som du lærer å bruke verbal kommunikasjon for å forhindre og/eller hindre eskalering av uønskede situasjoner.

Å være føre var

Utfordrende og konfronterende situasjoner kan oppstå på alle arenaer. På jobb i møte med kunder eller på fritiden ute på reise. Under kurset vil du få tips og råd til hvordan håndtere eskalerende konflikter ved å lære å bruke kommunikasjonsverktøy. Du vil få lære å vurdere tegn på aggressiv eller voldelig adferd. Vi berører temaer som alkohol og rus, som påvirker den enkeltes reaksjonsmønster.

Mentale forberedelser på situasjoner som kan oppstå vil gjøre deg forberedt og i stand til å håndtere utfordringene.

Måten du takler en situasjon på. Tankesettet ditt.

Det handler om dine holdninger og troen på at du kan lykkes. Hjernen din skal oppfatte at den står overfor en fare – og reagere deretter. Din mentale grunnholdning og utstråling skal signalisere trygghet og respekt. Etter endt kurs vil du ha fått kunnskap og verktøy til å i fremtiden være tryggere og bedre rustet til å takle vanskelige situasjoner og konflikter.

Kursets innhold

Kurset tilpasses den enkelte brukergruppe i samråd med våre instruktører. Vi kan avholde kurs på dagtid eller kveldstid etter kundens ønske.

Eksempel på et kursopplegg:

I løpet av to kvelder (2 x 3 timer) berøres følgende temaer:

 • De forskjellige faser av konflikthåndtering
 • Kommunikasjonsmetoder
 • Stressmestring
 • Hvordan unngå å havne i offerrollen
 • Forskjellige prinsipper for hvordan den enkelte forbereder seg selv mentalt
 • Hvordan overvinne egne mentale sperrer
 • Tilstedeværelse, hvordan verbalt avverge et angrep

Utbytte av kurset

 • Skjerpet selvtillit og bedret observasjonsevne
 • Fryktmestring
 • Styrket mestrings- og trygghetsfølelse der du ferdes og går
 • Erkjennelse av egne begrensinger og styrke
 • Utstråling av stødighet og vilje
 • Tydeligere, tryggere og mer positiv
 • Forståelse av de psykologiske aspektene ved truende situasjoner
 • Forståelse av dine egne grenser og være klar på disse
 • Bevissthet på eget og motpartens kroppsspråk
 • Forstå og kunne utføre enkle og effektive unnvikelsesprinsipper
 • Ha kunnskap om muligheter og begrensninger

Instruktørene våre

Vi benytter alltid erfarne kursledere med mange års erfaring, fra blant annet psykiatriske institusjoner og politiet.

Ta kontakt med oss for en prat om et kurs skreddersydd for deg og ditt team. Ring 22 61 68 00 eller send en mail ved å kikke her.