Det er stadig mer utfordrende å arbeide som vekter. Hverdagen preges av alt fra små hendelser til knivstikking og skyteepisoder. Du har din instruks som sier hvordan du skal opptre og som begrenser, men samtidig har du din samvittighet og ønske om å hjelpe samt avverge farlige situasjoner. Heldigvis har vi i Norge en nødvergebestemmelse i straffeloven som gir deg mulighet til å handle for å redde deg selv eller andre ut av en farlig situasjon. Kombinert med straffeprosesslovens § 176 som gir deg lov til å pågripe en som du vet har gjort, eller gjør en straffbar handling gir det deg et godt handlingsrom.

Husk derfor at du kan bruke makt – og i det ordet betyr det at du kan bruke det som du der og da mener nødvendig for å få kontroll på en farlig situasjon, om det er urimelig å vente på politiet. Det som er viktig for deg er at du er mentalt forberedt på hva som kan skje. Tenk gjennom risiko og hva du føler, og kjenn din begrensning. Gå ikke inn i en situasjon om du ikke har kapasitet til å løse hendelsen. Ha en plan i hodet og bruk det som er tilgjengelig som beskyttelse avhengig av situasjonen.

Stikkvest som dekker de vitale deler av overkroppen inkludert rygg og siden av kroppen gir deg en god beskyttelse også mot slag og spark som ellers kan skade deg og gjøre at du mister kontrollen. Det finnes selvforsvarspray som du kan bruke og som er lovlig i en nødssituasjon.

Sørg for å kjenne de du arbeider med, kollegaens styrke og svakheter. Tilsammen er dere et team som kan løse vanskelige situasjoner å unngå at situasjonen eskalerer gjennom god konflikthåndtering i alle faser.

Ikke minst, når hendelsen er over. Skriv en hendelserapport hvor du detaljert beskriver hvorfor og hvordan du har handlet som du har gjort. Ikke vær redd for å skrive hva du følte i situasjonen som igjen førte til at du handlet som du gjorde. Det er ingen skam å innrømme redsel. La gjerne noen som du stoler på lese gjennom rapporten for deg før du lar det gå videre til andre. En god rapport vil kunne hjelpe deg om du må i avhør hos politiet eller vitne i retten på et senere tidspunkt! Samtidig kan rapporten være ditt forsvar om det kommer beskyldninger mot deg.