Et vekterkurs hos Sikkerhetsakademiet har et profesjonelt fokus, og er et springbrett for deg som vurderer videre utdanning og jobb innen vaktvirksomhet. Vi har erfarne og meget kompetente instruktører som alle har gått på nye kurs for å tilpasse seg ordningen. Våre instruktører er fagpersoner, fra blant annet politiet, brannvesen og ambulansetjenesten.

Et førstevalg innen vekterkurs

Sikkerhetsakademiet har som mål å tilby landets beste vekterkurs. Vi har et godt kursopplegg og velskrevne kurskompendier. Kombinert klasseromsundervisning med nettkurs gjør oss til et førstevalg innen vekterkurs. Vi tilbyr hele utdanningen, som inkluderer tilgang til nettkurs, undervisningsmateriell, utdanningsforum og bøker.

Sikkerhetsakademiet er godkjent av Politidirektoratet (POD) som leverandør av lovpålagt vekterutdanning, og våre vekterkurs tilfredsstiller gitte lover og retningslinjer.

Kato Stokkan - Daglig leder Sikkerhetsakademiet

Gjennom Sikkerhetsakademiet får du en forskriftsmessig og godkjent vekterutdanning som imøtekommer allmennhetens og bransjens behov for økt kompetanse, sikkerhet og kvalitet. Vi gir vektere en kvalifisert yrkesutdannelse, som gir et trygt og godt grunnlag for å jobbe med sikkerhet.

Kato Stokkan, Hovedinstruktør
 1. Introduksjon til vekteryrket og sikkerhetsbransjen
 2. Service og kvalitet
 3. Yrkesetikk og holdninger
 4. Samarbeid med offentlige myndigheter
 5. Kulturforståelse og mangfold
 6. Juridiske emner
 7. Alkohollære
 8. Medikamenter og narkotika
 9. Kommunikasjon og konflikthåndtering
 10. Fysiske, manuelle og administrative tiltak
 11. Førstehjelp
 12. Brannvern
 13. Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
 14. Risikovurdering
 15. Beredskapsplaner
 16. Rapportlære
 • 115 klokketimer undervisning i klasserom i henhold til oppsatt læreplan.
 • 28 timer e-læring (nettkurs), innsendingsoppgaver, gruppeoppgaver og quizer. Disse oppgavene skal deltageren gjennomføre utenfor vanlig undervisning.
 • 45 timer praksis som gjennomføres i regi av Sikkerhetsakademiet.
 • 6 timer eksamen som er todelt. Første del er en elektronisk besvarelse av en flervalgsprøve (multipel choice), denne har 80 spørsmål med svaralternativer og deltager vil få 4 timer på å besvare prøven. Ved bestått vil deltager gå videre muntlig eksamen. Begge deler må bestås før utdanning er godkjent.
  Utdanningen går over 7 uker.

Vårt vekterkurs er delt inn i tre deler (klasseromsundervisning, selvstudie og praksis) som skal gi deg den nødvendige kompetansen som er satt i «Lov om vaktvirksomhet» og vaktvirksomhetforskriften. Dette tas nå som en hel utdanning (fra 1.1.2018), og det er først etter endt utdanning at du vil bli sertifisert som vekter. Frem til du har fullført alle deler er du «vekter under opplæring», som innebærer at du ikke har lov til å utføre selvstendig vekterarbeid.

Forskrift om vaktvirksomhet, § 10 sier: Vekterutdanningens grunndel avsluttes med en eksamen som skal omfatte teoretiske og praktiske oppgaver og være avlagt innen 6 måneder etter at utdanningen ble påbegynt. 

Vekterkurs med Sikkerhetsakademiet

 • Fylt 18 år
 • Tilfredsstillende vandel

Det er kun arbeidsgivere som har hjemmel i loven til å søke vandelsattest. Det betyr at det er et tillitsforhold mellom kursarrangør og deltaker om at deltakeren har tilfredsstillende vandel. Dersom dette viser seg ikke å stemme vil en fremtidig arbeidsgiver se det når vandelsattesten mottas, og det vil være utfordrende eller ikke mulig å få jobb som vekter.

Vårt vekterkurs gir deg:

 • Tilgang til vår nettbaserte undervisning
 • Klasseromsundervisning
 • Kursmateriell
 • Eksamen, både teoretisk og muntlig
 • Praksisplass
 • Oppsummeringsdag før eksamen
 • Lett servering under kursdagene
 • Jobbmuligheter etter bestått kurs
Når du er ferdig utdannet kan du begynne å jobbe med det meste innen vaktvirksomhet, fra profesjonell vakt på arrangement til arbeid som mobil-vekter i et selskap. Sikkerhetsakademiet tilbyr flere sikkerhetskurs etter endt utdanning.

Er du nysgjerrig på muligheten til å jobbe innen sikkerhet, bør du kikke nærmere på kursene innen vekterbransjen hos Sikkerhetsakademiet. Våre kurs er både praktisk og teoretisk rettet, og det er store muligheter for jobb etter endt kurs.

 1. Introduksjon til vekteryrket og sikkerhetsbransjen
 2. Service og kvalitet
 3. Yrkesetikk og holdninger
 4. Samarbeid med offentlige myndigheter
 5. Kulturforståelse og mangfold
 6. Juridiske emner
 7. Alkohollære
 8. Medikamenter og narkotika
 9. Kommunikasjon og konflikthåndtering
 10. Fysiske, manuelle og administrative tiltak
 11. Førstehjelp
 12. Brannvern
 13. Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
 14. Risikovurdering
 15. Beredskapsplaner
 16. Rapportlære
 • 115 klokketimer undervisning i klasserom i henhold til oppsatt læreplan.
 • 28 timer e-læring (nettkurs), innsendingsoppgaver, gruppeoppgaver og quizer. Disse oppgavene skal deltageren gjennomføre utenfor vanlig undervisning.
 • 45 timer praksis som gjennomføres i regi av Sikkerhetsakademiet.
 • 6 timer eksamen som er todelt. Første del er en elektronisk besvarelse av en flervalgsprøve (multipel choice), denne har 80 spørsmål med svaralternativer og deltager vil få 4 timer på å besvare prøven. Ved bestått vil deltager gå videre muntlig eksamen. Begge deler må bestås før utdanning er godkjent.
  Utdanningen går over 7 uker.

Vårt vekterkurs er delt inn i tre deler (klasseromsundervisning, selvstudie og praksis) som skal gi deg den nødvendige kompetansen som er satt i «Lov om vaktvirksomhet» og vaktvirksomhetforskriften. Dette tas nå som en hel utdanning (fra 1.1.2018), og det er først etter endt utdanning at du vil bli sertifisert som vekter. Frem til du har fullført alle deler er du «vekter under opplæring», som innebærer at du ikke har lov til å utføre selvstendig vekterarbeid.

Forskrift om vaktvirksomhet, § 10 sier: Vekterutdanningens grunndel avsluttes med en eksamen som skal omfatte teoretiske og praktiske oppgaver og være avlagt innen 6 måneder etter at utdanningen ble påbegynt. 

Vekterkurs med Sikkerhetsakademiet

 • Fylt 18 år
 • Tilfredsstillende vandel

Det er kun arbeidsgivere som har hjemmel i loven til å søke vandelsattest. Det betyr at det er et tillitsforhold mellom kursarrangør og deltaker om at deltakeren har tilfredsstillende vandel. Dersom dette viser seg ikke å stemme vil en fremtidig arbeidsgiver se det når vandelsattesten mottas, og det vil være utfordrende eller ikke mulig å få jobb som vekter.

Vårt vekterkurs gir deg:

 • Tilgang til vår nettbaserte undervisning
 • Klasseromsundervisning
 • Kursmateriell
 • Eksamen, både teoretisk og muntlig
 • Praksisplass
 • Oppsummeringsdag før eksamen
 • Lett servering under kursdagene
 • Jobbmuligheter etter bestått kurs
Når du er ferdig utdannet kan du begynne å jobbe med det meste innen vaktvirksomhet, fra profesjonell vakt på arrangement til arbeid som mobil-vekter i et selskap. Sikkerhetsakademiet tilbyr flere sikkerhetskurs etter endt utdanning.

Er du nysgjerrig på muligheten til å jobbe innen sikkerhet, bør du kikke nærmere på kursene innen vekterbransjen hos Sikkerhetsakademiet. Våre kurs er både praktisk og teoretisk rettet, og det er store muligheter for jobb etter endt kurs.

KOMMENDE VEKTERKURS

Nedenfor er en liste over tilgjengelige kursdatoer. Er listen tom? Det kan hende vi ikke har satt opp flere kursdatoer, eller at påmeldingen for det aktuelle kurset er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du ønsker informasjon om kommende kursdatoer, eller fortsatt ønsker å melde deg på et kurs hvor påmeldingsfrist har gått ut.