Generelt

Sikkerhetsakademiet AS, Org.nr.: 990 986 053 MVA.

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra www.sikkerhetsakademiet.no til sluttbrukere.

Kjøps- og salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Ønsker du mer detaljert informasjon om disse lovene anbefaler vi at du tar en titt på forbrukerportalen.no.

Definisjon av parter
Selger er: Sikkerhetsakademiet AS, heretter SA eller SA’s.
Kjøper er: Det firma eller den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt kjøper, klient, du, deg, din eller ditt.

Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på SA’s server. SA er samtidig bundet av din bestilling dersom denne ikke avviker fra det som er tilbudt på denne hjemmeside, i SA’s markedsføring eller på annen måte.
Når SA mottar din bestilling via nettbutikken, vil ordren bekreftes med utsending av en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om denne er i overensstemmelse med bestillingen.

Samtlige bestillinger hos SA er bindende. Kjøper forplikter seg ved en hver bestilling til å lese gjennom, gjøre seg forstått og godkjenne disse gjeldende vilkår og betingelser. Kjøper bekrefter også automatisk ved en hver bestilling at kjøper har lest og forstått, samt godkjent de gjeldende vilkår og betingelser.

Opplysninger gitt på SA’s hjemmesider
SA tilstreber å gi alle kunder så korrekt informasjon som mulig om produktene og tjenestene som tilbys. Det tas imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at en tjeneste eller produkt ikke kan leveres i henhold til informasjon gitt på hjemmesiden, i markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholdes retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom SA ikke har mulighet til å levere. I disse situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva som kan tilbys i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere et eventuelt nytt tilbud med de endringer som angis, eller kansellere bestillingen.

Betaling

For privatpersoner – kjøp i nettbutikken

Privatkunder som kjøper produkter gjennom SA’s nettbutikk gjennomfører betalingsprosessen via tjenesten Paypal eller ved bruk av Visa/Mastercard. Det blir i kjøpsøyeblikket gjort en reservasjon av ordrens beløp på kortet som benyttes, men reservasjonen blir ikke benyttet av SA før ordren er sendt ut. Det blir altså ikke trukket penger fra din konto når du bestiller, men beløpet gjøres indisponibelt for deg og trekkes ved ordreutsendelse.

Levering
Ved bestilling av fysiske produkter vil postlegging skje innen tre (3) dager fra ordren er mottatt. Det vil derimot i de fleste tilfeller skje tidligere. Leveringstiden avhenger av valgt fraktmetode. 

Når det gjelder levering av digitale/nedlastbare produkter vil disse bli tilgjengelig for nedlastning umiddelbart etter velykket betaling av ordre. Du vil motta en epost med informasjon og tilgang til nedlastbare filer.

Returrett / Angrerett
Gjelder for privatpersoner:
SA følger innen Norge prinsippene i angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake, da innen 14 (fjorten) dager fra kjøpsdato. Fysiske varer må returneres i samme stand som de ble mottatt. Ved korrekt gjennomført retur iht. angrefristloven, tilbakebetales varens fulle pris. 

Reklamasjon

Før feil meldes til oss bør kjøper undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kjøper kan godtgjøre at tjeneste/produkt ikke fungerer slik det er beskrevet at det skal gjøre så må det gis melding til SA innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende.

Konfliktløsning
Tvister mellom Kunden og SA skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen fjorten – 14 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Vedtak av forliksrådet er rettskraftig to uker etter forkynning. SA vil følge det vedtak forliksrådet fatter.