Skreddersydde brannkurs for bedrifter, hoteller, borettslag, institusjoner, utesteder m.m.

Avhengig av kursets omfang, vil kursdeltakere lære:

  • Brannforebyggende arbeid
  • Ordensregler og branninstruks
  • Slukkemidler og -metoder
  • Bruk av brannslukningsutstyr (en brannøvelse kan inngå i kurset)
  • Ulike brannvarslings- og slukningsanlegg m.m.
  • Hvilke forutsetninger som må være tilstede for at en brann kan oppstå
  • Relevante lover og forskrifter
  • Evakuering

Vi tilbyr også et brannvernlederkurs som gjør brannvernledere i stand til å utarbeide interne kontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon, øvelseplanlegging og rutiner i henhold til regelverket.

Kurset gjennomføres med mest mulig praktisk tilnærming. Målet er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om brannvern i henhold til regelverket, og til å opprette og vedlikeholde en effektiv brannvernorganisasjon og kravene dokumentasjon.

Våre instruktører jobber til daglig i brann- og redningsetaten.

Sikkerhetsakademiet benytter miljøvennlige brannkar i sine brannøvelser.